Evenemanget är avslutat

DevRes 2022 – konferens om att forska för hållbar utveckling

Välkommen till DevRes 2022! Konferensen pågår i två dagar och har fokus på hur forskning ska bedrivas för att bäst bidra till en hållbar utveckling i framförallt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Datum

22 - 24 augusti 2022

Plats

Både digitalt och på Uppsala universitet och Karolinska institutet

Arrangörer

Värdlärosäten är Uppsala universitet och Karolinska institutet, genom deras samarbetsplattform GlobeLife.se Länk till annan webbplats.. Konferensen finansieras bland annat av Vetenskapsrådet.

Transforming Development Research for Sustainability

Årets konferens har fokus på hur forskning ska bedrivas för att bäst bidra till en hållbar utveckling i framförallt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Mat- och energiproduktion, stadsplanering, digitalisering, utbildning, hälsa och social omsorg är några av de områden som tas upp.

Här får du träffa forskare, beslutsfattare, praktiker, finansiärer och andra intressenter för att diskutera hur forskning ska bedrivas för att bäst bidra till en hållbar utveckling i framförallt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Konferensen hålls på engelska.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

    Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.

  2. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

    Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

  3. Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

    I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.