Evenemang

DevRes 2022 – konferens om att forska för hållbar utveckling

Välkommen till DevRes 2022! Konferensen pågår i två dagar och har fokus på hur forskning ska bedrivas för att bäst bidra till en hållbar utveckling i framförallt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Datum

22 - 24 augusti 2022

Plats

Både digitalt och på Uppsala universitet och Karolinska institutet

Arrangörer

Värdlärosäten är Uppsala universitet och Karolinska institutet, genom deras samarbetsplattform GlobeLife.se Länk till annan webbplats.. Konferensen finansieras bland annat av Vetenskapsrådet.

Transforming Development Research for Sustainability

Årets konferens har fokus på hur forskning ska bedrivas för att bäst bidra till en hållbar utveckling i framförallt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Mat- och energiproduktion, stadsplanering, digitalisering, utbildning, hälsa och social omsorg är några av de områden som tas upp.

Här får du träffa forskare, beslutsfattare, praktiker, finansiärer och andra intressenter för att diskutera hur forskning ska bedrivas för att bäst bidra till en hållbar utveckling i framförallt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Konferensen hålls på engelska.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  2. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

    Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...

  3. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...