Evenemang

Migration and super-diversity: Theory, Method and Practice

Välkommen till en konferens om migrationsforskning med fokus på frågor kring den så kallade super-diversitetens utmaningar och möjligheter för forskare, beslutsfattare och praktiker, liksom för samhällen i stort. Konferensen hålls på engelska.

Datum

17 - 18 mars 2022

Plats

Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet

Arrangörer

Göteborgs universitet i samarbete med Vetenskapsrådet

Anmälan

Konferensen riktar till dem som forskar inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration. Inbjudan med länk till anmälan kommer via e-post.

Konferensen hålls på engelska

Programme:

Over the last decades, scholars have been searching for better tools, concepts, and methods to describe and analyze new social patterns of diversity and identity arising from migration-driven diversification of the political, social, economic, and cultural landscapes.
The term ‘super-diversity’ has been coined to describe a condition in cities where the arrival of migrants from many different countries, combined with longer established minority populations, results in an extraordinary diversity of cultures, social conditions, identities, languages, and immigration statuses. The combination of these factors means that super-diversity presents unparalleled challenges and opportunities for researchers, policymakers and practitioners, as well as to communities.

Main conference question to be addressed:

 • How can contemporary super-diversity be conceptualized, understood, and researched in urban contexts?

Key questions to be addressed:

 • To what extent is the concept of super-diversity useful to describe and analyze new social patterns, forms and identities arising from migration-driven diversification?
 • How can ‘super-diversity’ shape new thinking on migration and better strategies for immigrant integration?
 • How can diversity research engage with different academic and policy agendas?
 • What methodological challenges and opportunities are diversity researchers facing?

Keynote speaker:

Professor Jenny Phillimore, Department of Social Policy, Sociology and Criminology Länk till annan webbplats., Professor of Migration and Superdiversity, University of Birmingham.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Komplement till forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

  Den forskningsagenda som togs fram när Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram inom migration och integration startade 2017 har nu kompletterats med statistik över den senaste tidens utveckling på området, en ny bild av utmaningar och kunskapsb...

 2. Hur uppstår och sprids främlingsfientlighet?

  Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? Är vissa personlighetstyper mer benägna att se invandring och invandrare som ett hot? I vilken utsträckning bidrar det offentliga samtalet till att understödja en sådan upplevd hotbild? Det är några ...

 3. 'Rethinking Integration': en komparativ studie om det civila samhället i utsatta och mångkulturella områden i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.