Evenemang

Migration and super-diversity: Theory, Method and Practice

Välkommen till en konferens om migrationsforskning med fokus på frågor kring den så kallade super-diversitetens utmaningar och möjligheter för forskare, beslutsfattare och praktiker, liksom för samhällen i stort. Konferensen hålls på engelska.

Datum

17 - 18 mars 2022

Plats

Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet

Arrangörer

Göteborgs universitet i samarbete med Vetenskapsrådet

Anmälan

Konferensen riktar till dem som forskar inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration. Inbjudan med länk till anmälan kommer via e-post.

Konferensen hålls på engelska

Programme:

Over the last decades, scholars have been searching for better tools, concepts, and methods to describe and analyze new social patterns of diversity and identity arising from migration-driven diversification of the political, social, economic, and cultural landscapes.
The term ‘super-diversity’ has been coined to describe a condition in cities where the arrival of migrants from many different countries, combined with longer established minority populations, results in an extraordinary diversity of cultures, social conditions, identities, languages, and immigration statuses. The combination of these factors means that super-diversity presents unparalleled challenges and opportunities for researchers, policymakers and practitioners, as well as to communities.

Main conference question to be addressed:

 • How can contemporary super-diversity be conceptualized, understood, and researched in urban contexts?

Key questions to be addressed:

 • To what extent is the concept of super-diversity useful to describe and analyze new social patterns, forms and identities arising from migration-driven diversification?
 • How can ‘super-diversity’ shape new thinking on migration and better strategies for immigrant integration?
 • How can diversity research engage with different academic and policy agendas?
 • What methodological challenges and opportunities are diversity researchers facing?

Keynote speaker:

Professor Jenny Phillimore, Department of Social Policy, Sociology and Criminology Länk till annan webbplats., Professor of Migration and Superdiversity, University of Birmingham.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

 2. Forskarskolor inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilken ansökan som beviljats inom utlysningen Forskarskolor inom migration och integration 2022. Totalt beviljar vi nästan 7, 9 miljoner kronor för åren 2022–2025.

 3. Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

  En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskaps...