Evenemang

Informationsmöte om utlysningsåret 2022

Vetenskapsrådet bjuder in till ett digitalt informationsmöte om utlysningsåret 2022. Informationsmötet vänder sig till personer som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution.

Datum

31 januari 2022

Tid

9.30–12.00

Plats

Digitalt i Zoom. Länk skickas ut innan mötet.

Anmälan

Senast 28 januari kl. 14.00

Vi går igenom utlysningarna för 2022, särskilda satsningar och internationella utlysningar.

Notera att inbjudan riktar sig till dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller institution.

Program

09:00       
 Inloggning till det digitala mötet, praktisk information


 
09.30         
Välkommen!

Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering

 
09.40         
Vetenskapsrådets utlysningar 2022, inklusive nyheter och kommande satsningar

Teresa Ottinger, chef för utlysningsenheten

 
10.50          Paus

 
11.00         
Nationella forskningsprogram vid Vetenskapsrådet

Monica Svantesson, samordnare NFP

                                        
11.15       
Horisont Europa och Vetenskapsrådet:

Arbete med Marie Skłodowska Curie Actions och ERC
 Isabel Dellacasa Lindberg, NCP MSCA
Anethe Mansén, NCP ERC

Öppen tillgång och European Open Science Cloud (EOSC)
Sofia Abrahamsson, forskningssekreterare

 
11.45     
Avslutande frågestund


 
12.00         
Informationsmötet avslutas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


12.00 - 12.30
Separat informationstillfälle om kliniskastudier.se och noderna inom Kliniska Studier Sverige – stöd till forskare inom klinisk forskning
Maria Wästfelt, chef för enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Detta gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus

    Vetenskapsrådet tillåter att du som har eller söker bidrag från oss samarbetar med forskare som är verksamma i Ryssland eller Belarus inom ramen för din ansökan. Förutsättningen är att de har egen finansiering eller att deras deltagande sker som ett ...

  2. Registrera din kliniska studie

    Vetenskapsrådet tillåter att du som har eller söker bidrag från oss samarbetar med forskare som är verksamma i Ryssland eller Belarus inom ramen för din ansökan. Förutsättningen är att de har egen finansiering eller att deras deltagande sker som ett ...

  3. Forskarskolor inom utvecklingsforskning

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas forskarskolor inom utvecklingsforskning 2021. Totalt beviljar vi drygt 19 miljoner kronor för perioden 2022–2025.