Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om utlysningsåret 2022

Vetenskapsrådet bjuder in till ett digitalt informationsmöte om utlysningsåret 2022. Informationsmötet vänder sig till personer som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution.

Datum

31 januari 2022

Tid

9.30–12.00

Plats

Digitalt i Zoom. Länk skickas ut innan mötet.

Anmälan

Senast 28 januari kl. 14.00

Vi går igenom utlysningarna för 2022, särskilda satsningar och internationella utlysningar.

Notera att inbjudan riktar sig till dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller institution.

Program

09:00       
 Inloggning till det digitala mötet, praktisk information


 
09.30         
Välkommen!

Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering

 
09.40         
Vetenskapsrådets utlysningar 2022, inklusive nyheter och kommande satsningar

Teresa Ottinger, chef för utlysningsenheten

 
10.50          Paus

 
11.00         
Nationella forskningsprogram vid Vetenskapsrådet

Monica Svantesson, samordnare NFP

                                        
11.15       
Horisont Europa och Vetenskapsrådet:

Arbete med Marie Skłodowska Curie Actions och ERC
 Isabel Dellacasa Lindberg, NCP MSCA
Anethe Mansén, NCP ERC

Öppen tillgång och European Open Science Cloud (EOSC)
Sofia Abrahamsson, forskningssekreterare

 
11.45     
Avslutande frågestund


 
12.00         
Informationsmötet avslutas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


12.00 - 12.30
Separat informationstillfälle om kliniskastudier.se och noderna inom Kliniska Studier Sverige – stöd till forskare inom klinisk forskning
Maria Wästfelt, chef för enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

    Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...

  2. Informationsmöte om internationell postdok

    Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

  3. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

Till toppen