Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om utlysningar inom Horisont Europa 2022

Vetenskapsrådet bjuder in dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution till ett informationsmöte om årets utlysningar inom pelare 1 i EU:s ramprogram Horisont Europa.

Datum

15 mars 2022

Tid

13.00–15.00

Plats

Digitalt möte via Zoom.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 11 mars.

Vi presenterar Vetenskapsrådets arbete inom Horisont Europa med fokus på pelare 1, Vetenskaplig spetskompetens, där programmen för forskningsinfrastruktursatsningar, Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC) och Marie Skłodowska-Curie-åtgärder (MSCA) ingår.

Medverkar gör också David Black Schaeeffer, professor i datavetenskap vid Uppsala universitet, för att prata om framgångsfaktorer för att få ett ERC Starting grant.

Om du har frågor om något specifikt inom programmet nedan så får du gärna skicka in dem i samband med att du anmäler dig. Vi försöker då anpassa innehållet utifrån de frågor som kommit in. Mötet avslutas med en frågestund.

Notera att inbjudan riktar sig till dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller institution. Andra intresserade är också välkomna.

Presentationerna ges på svenska, förutom David Black Schaeeffer som ger sin presentation på engelska.

Program

13.00 Välkomna

Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering

13.05 Horisont Europa och Vetenskapsrådet

Maria Lindholm, samordnare för Vetenskapsrådets arbete med Horisont Europa och vår utsända för Sveriges forsknings- och innovationskontor, SWERI

13.15 Forskningsinfrastrukturprogrammet

Johan Holmberg, expert i Horisont Europas programkommitté för forskningsinfrastruktur och/eller Katrin Brandt, nationell kontaktperson (NCP) för Forskningsinfrastruktur

13.25 Europeiska forskningsrådet (ERC) och Marie Skłodowska-Curie-åtgärder (MSCA)

Winnie Birberg, expert i Horisont Europas programkommitté för ERC och MSCA

13.35 Översikt över ERC:s olika delar

Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC

13.45 Paus


14.00 Översikt över Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, MSCA

Isabel Dellacasa Lindberg, nationell kontaktperson (NCP) för MSCA
Erik Litborn, NCP, MSCA, Vinnova

14.20 ERC Starting Grant Success factors

David Black Schaeeffer, professor i datavetenskap vid Uppsala universitet

14.45 Avslutande frågestund och diskussion


15.00 Informationsmötet avslutas

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. 14 forskare i Sverige får ERC Consolidator Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. 14 av forskarna som får bidrag har en svensk värdinstitution.

  2. Svenska lärosäten får medel för att ta emot forskare från Ukraina

    I mars i år fattade MSCA4Ukraine-konsortiet beslut om att ge doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex forskare togs emot av svenska lärosäten. Nu får ytterligare fem personer möjlighet att forska i ...

  3. Fem forskningsprojekt med deltagare från Sverige får ERC Synergy Grant 2023

    Nu är det klart vilka som får ERC Synergy Grant 2023. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 projekt dela på 395 miljoner euro från Europieska f...

Till toppen