Evenemang

Informationsmöte om utlysningar inom Horisont Europa 2022

Vetenskapsrådet bjuder in dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution till ett informationsmöte om årets utlysningar inom pelare 1 i EU:s ramprogram Horisont Europa.

Datum

15 mars 2022

Tid

13.00–15.00

Plats

Digitalt möte via Zoom.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 11 mars.

Vi presenterar Vetenskapsrådets arbete inom Horisont Europa med fokus på pelare 1, Vetenskaplig spetskompetens, där programmen för forskningsinfrastruktursatsningar, Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC) och Marie Skłodowska-Curie-åtgärder (MSCA) ingår.

Medverkar gör också David Black Schaeeffer, professor i datavetenskap vid Uppsala universitet, för att prata om framgångsfaktorer för att få ett ERC Starting grant.

Om du har frågor om något specifikt inom programmet nedan så får du gärna skicka in dem i samband med att du anmäler dig. Vi försöker då anpassa innehållet utifrån de frågor som kommit in. Mötet avslutas med en frågestund.

Notera att inbjudan riktar sig till dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller institution. Andra intresserade är också välkomna.

Presentationerna ges på svenska, förutom David Black Schaeeffer som ger sin presentation på engelska.

Program

13.00 Välkomna

Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering

13.05 Horisont Europa och Vetenskapsrådet

Maria Lindholm, samordnare för Vetenskapsrådets arbete med Horisont Europa och vår utsända för Sveriges forsknings- och innovationskontor, SWERI

13.15 Forskningsinfrastrukturprogrammet

Johan Holmberg, expert i Horisont Europas programkommitté för forskningsinfrastruktur och/eller Katrin Brandt, nationell kontaktperson (NCP) för Forskningsinfrastruktur

13.25 Europeiska forskningsrådet (ERC) och Marie Skłodowska-Curie-åtgärder (MSCA)

Winnie Birberg, expert i Horisont Europas programkommitté för ERC och MSCA

13.35 Översikt över ERC:s olika delar

Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC

13.45 Paus


14.00 Översikt över Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, MSCA

Isabel Dellacasa Lindberg, nationell kontaktperson (NCP) för MSCA
Erik Litborn, NCP, MSCA, Vinnova

14.20 ERC Starting Grant Success factors

David Black Schaeeffer, professor i datavetenskap vid Uppsala universitet

14.45 Avslutande frågestund och diskussion


15.00 Informationsmötet avslutas

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  2. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  3. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

    Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.