Evenemang

Webbinarium om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata

Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket bjuder in till ett gemensamt webbinarium för att presentera resultaten av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och diskutera vägen framåt. Hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

Datum

20 april 2022

Tid

9.30–11.30

Plats

Digitalt via Zoom

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. I uppdragen ingår också att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet. I mars rapporterade myndigheterna uppdragen.

20 april anordnar vi ett gemensamt webbinarium där vi presenterar resultaten av uppdragen och diskuterar vilka frågor vi ser som viktiga i det fortsatta arbetet.

Seminariet vänder sig i första hand till forskare, forskningsfinansiärer, universitet och högskolor, forskningsinfrastrukturer, FoU-myndigheter och forskningsbibliotek – men alla som är intresserade av frågan är välkomna att delta.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Fokus i denna rapport ligger på en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till fo...

  2. Datahanteringsplaner

    En datahanteringsplan är ett stöd i forskningsprocessen och underlättar dokumentation av data inför, under och efter en forskningsstudie. Vetenskapsrådet har tagit fram en mall för en datahanteringsplaner med en tillhörande vägledning.

  3. Vägledning till mallen för datahanteringsplaner

    Detta är en vägledning och komplement till mallen för datahanteringsplaner som Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har tagit fram. Syftet med vägledningen är att underlätta förståelsen av de vägledande frågorna i ...