Evenemang

Webbinarium om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata

Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket bjuder in till ett gemensamt webbinarium för att presentera resultaten av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och diskutera vägen framåt. Hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

Datum

20 april 2022

Tid

9.30–11.30

Plats

Digitalt via Zoom

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. I uppdragen ingår också att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet. I mars rapporterade myndigheterna uppdragen.

20 april anordnar vi ett gemensamt webbinarium där vi presenterar resultaten av uppdragen och diskuterar vilka frågor vi ser som viktiga i det fortsatta arbetet.

Seminariet vänder sig i första hand till forskare, forskningsfinansiärer, universitet och högskolor, forskningsinfrastrukturer, FoU-myndigheter och forskningsbibliotek – men alla som är intresserade av frågan är välkomna att delta.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Här kan du läsa om vår vision för omställningen och om hur vi når dit.

  2. Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (open access)

    Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar omfattas av det k...

  3. Forskares förutsättningar för publicering med öppen tillgång – med fokus på Sverige

    I denna rapport presenteras resultatet från en kartläggning och analys av vilka förutsättningar forskare vid svenska lärosäten har att publicera med öppen tillgång, givet att de även uppfyller de förväntningar som ställs inom det etablerade meriterin...