Evenemang

Offentliga samtal: Framtidens mentala hälsa – om psykisk ohälsa som hot och samhällskonflikt

I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlade om psykisk ohälsa och ägde rum på Finlanshuset i Stockholm 21 april.

Datum

21 april 2022

Tid

14.00–16.00

Plats

Sibeliussalen, Finlandshuset, Stockholm. Seminariet spelades in av UR.

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier

Framtidens mentala hälsa – om psykisk ohälsa som hot och samhällskonflikt

Psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa tornar upp sig som ett stort och växande hot, särskilt mot unga – den nära framtidens människor och arbetskraft. Medan samhället utvecklats mot ökad säkerhet och trygghet ökar samtidigt antalet rapporterade besvär av psykisk ohälsa, varför? På vilka sätt är diagnosen en konfliktyta som speglar samhällsförändringar, och hur påverkas frågan om ansvar när diagnoser så snabbt förändras över tid? Utmattningssyndrom fanns inte som diagnos före 2005, nu är det den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen i landet, vanligare än all cancer. Sverige har en nollvision för suicid, samtidigt är självmord idag den vanligaste dödsorsaken bland unga personer i Sverige. Globalt är det fler som dör av självmord, cirka en miljon i världen per år, än alla som dör i krig och av annat yttre våld. Vad är det som händer?

Välkommen till ett seminarium om mening och mental (o)hälsa kommande decennier. Om vad som är ett lidande och vad som är en sjukdom. Om vård som påverkas av definitioner och sätten att mäta produktion. Måste man ha en diagnos för att den psykiska ohälsan ska ses som legitim? Vem har intresse av att lidandet formuleras i sjukdomstermer? Och inte minst: Ökar verkligen, i någon vetenskapligt mätbar mening, den psykiska ohälsan?

Den psykiatriska diagnosen i vår tid

Vad är egentligen en sjukdom och hur ändrar vi betydelsen tillsammans? Hur blev diagnosen den främsta förklaringsmodellen för lidandet?

Christian Rück, professor i psykiatri vid Karolinska institutet

Glappet i berättelsen om ungas psykiska hälsa

Larmen om ungas psykiska ohälsa kommer tätt. Men den offentliga berättelsen baserad på symtom skiljer sig från ungas egna berättelser om sitt mående. Vilka konsekvenser kan det leda till?

Anette Wickström, biträdande professor, Institutionen för tema, Linköpings universitet.

Panel

 • Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten
 • Dahlia Rezai, samhällspolitiskt ansvarig på Mind
 • Emma Rosengren, rektor och verksamhetsutvecklare för elevhälsa, Södertälje kommun

Moderator

Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

Om Offentliga samtal

Syftet med seminarieserien är både att lyfta fram forskningsresultat i ett vidare sammanhang och att uppmuntra till samtal mellan forskare och andra som berörs av resultaten.

Två forskare presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne och möter sedan praktiker i ett samtal inför publik. Exempel på praktiker är politiker, representanter från organisationer eller från medier som på något vis berörs av eller är engagerade i ämnet och därför kan tillföra andra perspektiv.

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet har utvecklat formatet tillsammans med Institutet för framtidsstudier. Det första seminariet hölls 2016.

Här finns alla seminarier i serien Offentliga samtal

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. ESS bidrar med samhällsnytta – vad behöver Sverige göra framåt för att öka effekten?

  Sverige och Europa investerar stort i ESS. Vad har Sverige fått ut av satsningen så här långt? På vilka sätt bidrar forskningsinfrastrukturer till samhället? Vad behöver Sverige göra för att optimera utväxlingen? Välkommen till ett digitalt frukostse...

 2. Nominera forskare till Athenapriset

  Fram till 29 maj kan du nominera kandidater till Sveriges största pris för forskning och innovationer, Athenapriset.

 3. Offentliga samtal: Den kriminella ekonomins samhällspåverkan – från narkotika till organiserad välfärdsbrottslighet

  I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlade om den kriminella ekonomin och dess påverkan på samh...