Evenemang

Symposium om konstnärlig forskning i förändringarnas tid

Frågor om miljö och klimat tar i allt högre grad plats i konstnärlig forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om den konstnärliga forskningens roll i samhällsomställningen. Hur kan vi utveckla fruktbara samarbeten, metoder och teorier för att möta de utmaningar som framtiden ställer oss inför? Hur kan vi undersöka, gestalta och forma framtiden med konstnärliga medel?

Datum

17 - 18 november 2022

Tid

12.00 dag 1 – 12.00 dag 2

Plats

Luleå tekniska universitet

Arrangörer

Luleå Tekniska Universitet och Vetenskapsrådet

Abstracts

Fram till 15 maj 2022 kan du skicka in förslag (abstracts) till presentationer på symposiet.

Anmälan

Registreringen till symposiet öppnar 15 september 2022.

Symposiet hålls både på engelska och på skandinaviska språk.

Konstnärlig forskning i förändringarnas tid

Konstnärlig forskning har möjlighet att utveckla en mångfacetterad kunskap om miljökrisen som tar hänsyn till frågans komplexitet.

Med årets symposium vill vi sätta ljus på hur den konstnärliga forskningens kanbidra till att forma levnadsvillkor och livsformer, i sampel med olika slags tekniker och gestaltningssätt. Vi vill vi ge en särskild plats åt dialog- och samtalsformen, snarare än åt individuella presentationer. Vi välkomnar förslag på programpunkter som väver samman kreativ praktik och kritisk teoribildning med ambitionen att bidra till kunskapsutveckling och samhällsförändring.

Läs om hur du lämnar förslag på programpunkter till symposiuet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Lämna förslag på programpunkter till symposium om konstnärlig forskning 2022

    Du som forskar inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkommen att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning. Symposiet hålls 17–18 november och tar upp den konstnärliga forskningens möjligheter att ...

  2. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  3. Exempel på forskning vi finansierar

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2021.