Evenemang

Webbinarium om ERC Synergy Grant

Välkommen 15 juni till ett informationsmöte om ERC-bidraget Synergy grant. Nästa utlysning, ERC-2023-SyG, planeras öppna i juli 2022 och stänga i november 2022.

Datum

15 juni 2022

Tid

9.00-12.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med forskningsservice på Lunds universitet

Plats

Digitalt via Zoom.

Mer om webbinariet och utlysningen

ERC:s utlysning Synergy grant, ERC SyG, är öppen för mindre forskargrupper på 2-4 forskare från alla forskningsområden och länder i Europa. En av de medsökande kan vara verksam utanför Europa. De som söker bidraget ska redogöra för varför inte en ensam projektledare kan genomföra det föreslagna forskningsprojektet. Meritlistan bedöms utifrån de sökandes så kallade karriärålder. Forskningsbidraget kan uppgå till maximalt 10 miljoner euro för en period på 6 år.

Syftet med webinariet är att ge praktiska råd om hur du söker ERC SyG. Webbinariet vänder sig till forskare som vill lära sig mer om utlysningen och som söker bidraget med ett svenskt lärosäte som värd. Administrativ personal som arbetar med ERC-stöd vid svenska lärosäten är också välkomna.

Agnes Kulcsar, som är koordinator för Synergy grant på ERC Executive Agency (ERCEA) informerar och ger uppdateringar inför att nästa utlysning öppnar. Vi har också bjudit in två forskare som tidigare har fått bidraget: Martin Leijnse från Lunds universitet och Tomas Roslin från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. En tidigare panelordförande, Ole Petter Otterssen från Karolinska institutet, kommer också att ge en presentation.

Alla presentationer hålls på engelska.

Länkar:

ERC Calls 2023 – Tentative Dates | ERC: European Research Council (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Synergy Grants | ERC: European Research Council (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  2. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

    Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

  3. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.