Evenemanget är avslutat

Hearing – forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

Den 1 september bjöd ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap in till en hearing där ett första utkast till forskningsöversikt över området presenterades och diskuterades.. Hearingen spelades in och går att se på Vetenskapsrådets Youtube-kanal.

Datum

1 september 2022

Tid

13.00–16.00

Plats

Läkaresällskapet, Klara Östrakyrkogata 10

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Research review 2023: Natural and engineering sciences

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom naturvetenskap och teknikvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer...

  2. Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige

    Välkommen till en presentation av forskningsöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap.

  3. Forskningsöversikt 2023: Utvecklingsforskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utvecklingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser s...