Evenemang

Hearing – forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till en hearing där ett första utkast till forskningsöversikt över området presenteras och diskuteras. Hearingen är öppen för alla, men vänder sig främst till dig som är aktiv forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Datum

1 september 2022

Tid

13.00–16.00

Plats

Läkaresällskapet, Klara Östrakyrkogata 10 och digitalt

Anmälan

Anmäl dig senast 18 augusti.

Utkastet till forskningsöversikt kommer att finnas tillgängligt på Vetenskapsrådets webbplats senast en vecka innan hearingen.

Sprid gärna inbjudan till fler. Antalet platser är dock begränsat.

Vetenskapsrådet kommer även att webbsända hearingen Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

    Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

  2. Forskningsöversikter 2023

    Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram preliminära forskningsöversikter inom sina respektive områden. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktigt för oss. Därför ger vi möjligh...

  3. Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

    Den forskarinitierade forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap har samhällsrelevans, visar Vetenskapsrådets senaste forskningsöversikt inom området. Rapporten föreslår även en rad åtgärder för att stärka svensk forskning inom humaniora och sa...