Evenemang

ESS/MAX IV Summit online 2022

Pandemi, krig, klimatkris – den gröna och digitala omställningen är mer aktuell och nödvändig än någonsin tidigare. Vilken roll spelar ESS och MAX IV i detta arbete?

Datum

25 november 2022

Tid

9.00–16.00

Plats

Digitalt

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Vinnova genom ESS/MAX IV-kansliet

Pandemirestriktioner och Rysslands invasion av Ukraina har satt press på forsknings- och innovationssystemet. Men också tydliggjort att Big Science, som forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, är avgörande för att hitta svar på brännande vetenskapliga frågor. Nya vacciner, lösningar för att fasa ut fossila bränslen, nya miljövänliga material och processer som fungerar i en cirkulär ekonomi – behoven ökar hela tiden.

Årets Summit diskuterar hur effekterna av de geopolitiska förändringarna i Europa 2022 påverkar forskningsekosystemet, ESS och MAX IV. Och hur den framtida kompetens ska säkras som behövs för att lösa utmaningarna och för att dra full nytta av de investeringar som görs i ESS och MAX IV.

Moderator är Maria Borelius och programmet är på engelska.

Årets ESS/MAX Summit hålls i Stockholm och livesänds. Möjligheten att delta på plats är begränsad men du är välkommen att skicka en förfrågan till emk@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Kontakt

ESS/MAX IV-kansliet

emk@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om...

  2. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...

  3. Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

    Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.