Evenemanget är avslutat

Hearing om plattform för internationalisering

Under hearingen kommer vi att berätta mer om samverkansplattformen för internationalisering och samla in synpunkter om vilka frågor som bör prioriteras i det fortsatta arbetet.

Datum

19 oktober 2022

Tid

10.00–17.00

Plats

Vinnova i Stockholm och digitalt

Arrangörer

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova

Anmälan

Sista anmälningsdag är 30 september

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova har inrättat en samverkansplattform för att underlätta internationaliseringen av högre utbildning. Plattformen samordnar frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget genomförs i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. 

Under hearingen kommer vi att presentera plattformens mål och arbete i de olika arbetsområdena. Vi kommer också samla in synpunkter på vilka frågor som bör prioriteras i det fortsatta arbetet.

Välkommen!

Hearingen vänder sig till dig som arbetar med internationalisering inom högskolan och till representanter från andra myndigheter och organisationer som berörs av högskolans internationalisering av utbildning, forskning och innovation.

Rapport: En plattform för internationalisering  Öppnas i nytt fönster.2021 – vidareutveckling av internationaliseringsutredningens förslag Öppnas i nytt fönster.

Om plattformen på UHR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  2. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

  3. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.