Evenemanget är avslutat

Hearing om plattform för internationalisering

Under hearingen kommer vi att berätta mer om samverkansplattformen för internationalisering och samla in synpunkter om vilka frågor som bör prioriteras i det fortsatta arbetet.

Datum

19 oktober 2022

Tid

10.00–17.00

Plats

Vinnova i Stockholm och digitalt

Arrangörer

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova

Anmälan

Sista anmälningsdag är 30 september

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova har inrättat en samverkansplattform för att underlätta internationaliseringen av högre utbildning. Plattformen samordnar frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget genomförs i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. 

Under hearingen kommer vi att presentera plattformens mål och arbete i de olika arbetsområdena. Vi kommer också samla in synpunkter på vilka frågor som bör prioriteras i det fortsatta arbetet.

Välkommen!

Hearingen vänder sig till dig som arbetar med internationalisering inom högskolan och till representanter från andra myndigheter och organisationer som berörs av högskolans internationalisering av utbildning, forskning och innovation.

Rapport: En plattform för internationalisering  Öppnas i nytt fönster.2021 – vidareutveckling av internationaliseringsutredningens förslag Öppnas i nytt fönster.

Om plattformen på UHR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet nominerar 158 kvinnliga forskare till internationell databas

    AcademiaNet är en databas som synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare – i år bidrar vi med...

  2. Open science – from policy to practice

    Välkommen till ”Open Science – From Policy to Practice” – en konferens för utbyte av kunskap och bästa praxis kring frågor som rör öppen vetenskap. Konferensen vänder sig till beslutsfattare, forskare, praktiker och intressenter från hela Europa och ...

  3. Svenska lärosäten får medel från EU-kommissionen för att ta emot forskare från Ukraina

    EU-kommissionen har via initiativet MSCA4Ukraine beslutat att ge 124 doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex av forskarna tas emot av svenska lärosäten.