Evenemang

Hearing om plattform för internationalisering

Under hearingen kommer vi att berätta mer om samverkansplattformen för internationalisering och samla in synpunkter om vilka frågor som bör prioriteras i det fortsatta arbetet.

Datum

19 oktober 2022

Tid

10.00–17.00

Plats

Vinnova i Stockholm och digitalt

Arrangörer

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova

Anmälan

Sista anmälningsdag är 30 september

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova har inrättat en samverkansplattform för att underlätta internationaliseringen av högre utbildning. Plattformen samordnar frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget genomförs i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. 

Under hearingen kommer vi att presentera plattformens mål och arbete i de olika arbetsområdena. Vi kommer också samla in synpunkter på vilka frågor som bör prioriteras i det fortsatta arbetet.

Välkommen!

Hearingen vänder sig till dig som arbetar med internationalisering inom högskolan och till representanter från andra myndigheter och organisationer som berörs av högskolans internationalisering av utbildning, forskning och innovation.

Rapport: En plattform för internationalisering  Öppnas i nytt fönster.2021 – vidareutveckling av internationaliseringsutredningens förslag Öppnas i nytt fönster.

Om plattformen på UHR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Sök till RÅC2022 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

  2. Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom forskning

    Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

  3. Nordisk satsning på forskning om hur covid-19-pandemin påverkat barn och unga

    Hur har barns och ungas hälsa och utbildning påverkats av covid-19-pandemin? Den frågan är utgångpunkten för ett nordiskt forskningsprogram i NordForsks regi. Utlysningen öppnar i september.