Evenemanget är avslutat

Intervjuträning för ERC Consolidator Grant

Vetenskapsrådet bjöd in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Consolidator Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC var också välkomna att delta.

Datum

17 - 21 oktober 2022

Plats

Digitalt via Zoom

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från Europeiska forskningsrådet, ERC, på olika sätt. Syftet med de här tre tillfällerna är att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel.

Under dagarna fick kandidaterna bland annat lyssna till bidragsmottagare från tidigare år och öva på sin presentationsteknik med en professionell coach.

Workshopen hölls på engelska.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  2. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  3. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

    Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...