Evenemang

Intervjuträning för ERC Consolidator Grant

Vetenskapsrådet bjöd in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Consolidator Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC var också välkomna att delta.

Datum

17 - 21 oktober 2022

Plats

Digitalt via Zoom

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från Europeiska forskningsrådet, ERC, på olika sätt. Syftet med de här tre tillfällerna är att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel.

Under dagarna fick kandidaterna bland annat lyssna till bidragsmottagare från tidigare år och öva på sin presentationsteknik med en professionell coach.

Workshopen hölls på engelska.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  2. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

    Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

  3. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.