Evenemanget är avslutat

Dialogmöten om forskningsöversikt – utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté tar under 2022 fram en forskningsöversikt för utbildningsvetenskap. Dialogmöten om ett första utkast av översikten arrangeras på fem lärosäten i oktober. Välkommen!

Datum

5 - 13 oktober 2022

Plats

Umeå, 5 oktober
Stockholm, 6 oktober
Jönköping, 10 oktober
Göteborg, 12 oktober
Malmö, 13 oktober

Besök på fem lärosäten

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté tar under 2022 fram en forskningsöversikt för utbildningsvetenskap. Översikten är ett viktigt underlag för utbildningsvetenskapliga kommitténs strategiska plan med finansieringsstrategi för 2024-2027. Den är också en viktig grund för Vetenskapsrådets kommande inspel inför nästa forsknings- och innovationsproposition. 

Som en del i arbetet med att förankra översikten bjuder kommittén och Vetenskapsrådets huvudsekreterare för utbildingsvetenskap, Pernilla Nilsson, in till dialogmöten om ett första utkast. Dialogmötena vänder sig till fakultetsledning, forskare och lärare vid samtliga landets lärosäten som har examinationsrätt för lärarutbildningar.

Under mötena presenteras även resultat från en ny kartläggning av svensk utbildningsvetenskaplig forskning samt information om Vetenskapsrådets kommande utlysningar inom utbildningsvetenskap.

Utkast till forskningsöversikt för utbildningsvetenskap

Datum för dialogmöten

Datum

Plats

5 oktober, kl. 13.00–16.00

Humanisthuset, lokal HB203, Umeå universitet

6 oktober, kl. 13.00–17.00

Hörsal 3, Hus 2 i Albano, Stockholms universitet

10 oktober, kl. 9.00–12.00

Västbosalen Hb220, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

12 oktober, kl. 14.00–17.00

Pedagogen, Sal BE 036 på entréplan i hus B, Läroverksg. 15, Göteborg

13 oktober, kl. 9.00–12.00

Orkanen, sal E439, Malmö universitet


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.