Evenemang

Så kan doktorander tränas i forskningskommunikation

Den 14 oktober bjuder Vetenskapsrådet och SUHF in till en presentation av ett nytt ramverk för kurser i forskningskommunikation. Webbinariet vänder sig främst till dig som ansvarar för forskarutbildning eller handleder doktorander.

Datum

14 oktober 2022

Tid

13.00–14.00

Plats

Digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut några dagar före webbinariet.

Arrangörer

SUHF:s expertgrupp för samverkan och Vetenskapsrådet

Anmälan

Sista anmälningsdag är 3 oktober

Presentation av nytt ramverk för kurser

Vetenskapsrådet har tillsammans med en grupp forskare och kommunikationsexperter tagit fram ett ramverk i tre delar för hur kommunikation om forskning kan bli en naturlig del i forskarutbildningen. Rapporten publiceras i månadsskiftet september/oktober.

Under detta webbinarium presenterar gruppen sina rekommendationer och slutsatser. Rekommendationerna bygger på lärdomar från en pilotkurs och på gruppens diskussioner om hur speciellt forskare i början av karriären kan bli bättre rustade att presentera sin forskning, delta i samhällsdebatten och samverka med intressenter utanför akademin.

Rapporten väcker även frågor om hur doktorander från olika fakulteter kan lära av varandra och vilket stöd som de kan vänta sig. Den väcker också frågor om hur ämnesdiscipliner, institutioner och lärosäten kan samarbeta både internt och på nationell nivå om kursinnehåll som rör forskningskommunikation.

Webbinariet vänder sig främst till dig som ansvarar för forskarutbildning eller handleder doktorander.

Rapporten publiceras på Vetenskapsrådet.se och skickas även ut till alla anmälda.

Välkommen!

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta Lena Hed på Vetenskapsrådet, lena.hed@vr.se eller Lars Alberius på SUHF:s kansli, lars.alberius@suhf.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Så kan en gemensam plattform för att kommunicera forskning bli verklighet

    Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en ny studie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har tagit fram på uppdrag av Vetenskapsrådet.

  2. Forskning för alla!

    Hur kan vetenskap göras mer tillgänglig för en bred svensk allmänhet? Det var utgångspunkten för en förstudie som Vetenskap & Allmänhet genomförde åt Vetenskapsrådet under första halvåret 2022. Den 6 oktober bjuder Vetenskapsrådet in till en presenta...

  3. Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap

    Hur kan vetenskap göras mer tillgänglig för en bred svensk allmänhet? Det är frågan för en förstudie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har genomfört på uppdrag av Vetenskapsrådet. Förstudien innehåller en kartläggning av möjliga målgrupper, innehåll oc...