Evenemang

Så kan doktorander tränas i forskningskommunikation

Den 14 oktober bjuder Vetenskapsrådet och SUHF in till en presentation av ett nytt ramverk för kurser i forskningskommunikation. Webbinariet vänder sig främst till dig som ansvarar för forskarutbildning eller handleder doktorander.

Datum

14 oktober 2022

Tid

13.00–14.00

Plats

Digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut några dagar före webbinariet.

Arrangörer

SUHF:s expertgrupp för samverkan och Vetenskapsrådet

Anmälan

Sista anmälningsdag är 10 oktober

Presentation av nytt ramverk för kurser

Vetenskapsrådet har tillsammans med en grupp forskare och kommunikationsexperter tagit fram ett ramverk i tre delar för hur kommunikation om forskning kan bli en naturlig del i forskarutbildningen.

Under detta webbinarium presenterar gruppen sina rekommendationer och slutsatser. Rekommendationerna bygger på lärdomar från en pilotkurs och på gruppens diskussioner om hur speciellt forskare i början av karriären kan bli bättre rustade att presentera sin forskning, delta i samhällsdebatten och samverka med intressenter utanför akademin.

Rapporten väcker även frågor om hur doktorander från olika fakulteter kan lära av varandra och vilket stöd som de kan vänta sig. Den väcker också frågor om hur ämnesdiscipliner, institutioner och lärosäten kan samarbeta både internt och på nationell nivå om kursinnehåll som rör forskningskommunikation.

Webbinariet vänder sig främst till dig som ansvarar för forskarutbildning eller handleder doktorander.

Välkommen!

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta Lena Hed på Vetenskapsrådet, lena.hed@vr.se eller Lars Alberius på SUHF:s kansli, lars.alberius@suhf.se

Det har kommit önskemål om att genomföra webbinariet även på engelska. Därför gör vi det den 25 november kl. 11.00-12:00. Information och anmälningslänk kommer att finnas på SUHF:s webbplats inom kort.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.