Evenemanget är avslutat

Så kan doktorander tränas i forskningskommunikation

Den 14 oktober bjuder Vetenskapsrådet och SUHF in till en presentation av ett nytt ramverk för kurser i forskningskommunikation. Webbinariet vänder sig främst till dig som ansvarar för forskarutbildning eller handleder doktorander.

Datum

14 oktober 2022

Tid

13.00–14.00

Plats

Digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut några dagar före webbinariet.

Arrangörer

SUHF:s expertgrupp för samverkan och Vetenskapsrådet

Anmälan

Sista anmälningsdag är 10 oktober

Presentation av nytt ramverk för kurser

Vetenskapsrådet har tillsammans med en grupp forskare och kommunikationsexperter tagit fram ett ramverk i tre delar för hur kommunikation om forskning kan bli en naturlig del i forskarutbildningen.

Under detta webbinarium presenterar gruppen sina rekommendationer och slutsatser. Rekommendationerna bygger på lärdomar från en pilotkurs och på gruppens diskussioner om hur speciellt forskare i början av karriären kan bli bättre rustade att presentera sin forskning, delta i samhällsdebatten och samverka med intressenter utanför akademin.

Rapporten väcker även frågor om hur doktorander från olika fakulteter kan lära av varandra och vilket stöd som de kan vänta sig. Den väcker också frågor om hur ämnesdiscipliner, institutioner och lärosäten kan samarbeta både internt och på nationell nivå om kursinnehåll som rör forskningskommunikation.

Webbinariet vänder sig främst till dig som ansvarar för forskarutbildning eller handleder doktorander.

Välkommen!

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta Lena Hed på Vetenskapsrådet, lena.hed@vr.se eller Lars Alberius på SUHF:s kansli, lars.alberius@suhf.se

Det har kommit önskemål om att genomföra webbinariet även på engelska. Därför gör vi det den 25 november kl. 11.00-12:00. Information och anmälningslänk kommer att finnas på SUHF:s webbplats inom kort.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Offentliga samtal: Artificiell kreativitet & det mänskligas gräns

    Vad gör en automatiserad konstnärlig genialitet med kreativitets- och konstbegreppen? I seminarieserien Offentliga samtal presenterar två forskare sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta...

  2. Offentliga samtal: Vem kontrollerar rymden?

    Rymden koloniseras nu allt snabbare av både stater och privata aktörer – med vilka konsekvenser? I seminarieserien Offentliga samtal presenterar två forskare sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en pu...

  3. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.