Evenemanget är avslutat

Forskning för alla!

Hur kan vetenskap göras mer tillgänglig för en bred svensk allmänhet? Det var utgångspunkten för en förstudie som Vetenskap & Allmänhet genomförde åt Vetenskapsrådet under första halvåret 2022. Den 6 oktober bjuder Vetenskapsrådet in till en presentation av resultaten.

Datum

6 oktober 2022

Tid

11.00–12.00

Plats

Digitalt via Zoom.

Presentation av förslag till svensk plattform för att kommunicera vetenskap

Vid webbinariet presenteras rapporten: Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap.

Undersökningen har genomförts av Vetenskap & Allmänhet på uppdrag av Vetenskapsrådet. Rekommendationen är bland annat att utveckla de befintliga sajterna Forskning.se och Expertsvar som en bas för en större, bredare gemensam nationell plattform där fler aktörer än idag involveras och mer aktivt kan bidra till innehåll och flera tjänster.

Det pågår ett sarbete för att hantera de utvecklingsbehov som ovannämnda sajter står inför. Det arbetet kommer beakta rekommendationerna i rapporten. Efter årsskiftet kommer olika aktörer bjudas in till dialog om samarbetet med en nationell plattform.

Läs rapporten Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap

Nyhet om studien: Så kan en gemensam plattform för att kommunicera forskning bli verklighet


Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.

  3. Vetenskapsrådets kommunikationsbidrag

    Vetenskapsrådet utlyser ibland bidrag för kommunikationsaktiviteter som främjar dialog eller samverkan med grupper utanför akademin. Bidraget kan sökas av forskare som har ett pågående bidrag från oss.