Evenemang

Forskning för alla!

Hur kan vetenskap göras mer tillgänglig för en bred svensk allmänhet? Det var utgångspunkten för en förstudie som Vetenskap & Allmänhet genomförde åt Vetenskapsrådet under första halvåret 2022. Den 6 oktober bjuder Vetenskapsrådet in till en presentation av resultaten.

Datum

6 oktober 2022

Presentation av förslag till svensk plattform för att kommunicera vetenskap

Vid webbinariet presenteras rapporten: Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap.

Undersökningen har genomförts av Vetenskap & Allmänhet på uppdrag av Vetenskapsrådet. Rekommendationen är bland annat att utveckla de befintliga sajterna Forskning.se och Expertsvar som en bas för en större, bredare gemensam nationell plattform där fler aktörer än idag involveras och mer aktivt kan bidra till innehåll och flera tjänster.

Det pågår ett sarbete för att hantera de utvecklingsbehov som ovannämnda sajter står inför. Det arbetet kommer beakta rekommendationerna i rapporten. Efter årsskiftet kommer olika aktörer bjudas in till dialog om samarbetet med en nationell plattform.

Läs rapporten Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap

Nyhet om studien: Så kan en gemensam plattform för att kommunicera forskning bli verklighet


Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.