Evenemang

Forskningsinfrastruktur inom geovetenskap

Välkommen till en eftermiddag om forskningsinfrastrukturer som är relevanta för dig som är verksam inom geovetenskap. Här får du veta vad infrastrukturerna kan bistå med och hur du kan få tillgång till dem.

Datum

14 november 2022

Tid

13.00–15.15

Anmälan

Mötet är kostnadsfritt och ingen registrering behövs.

Presentation av relevanta forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bjuder in till en eftermiddag om forskningsinfrastrukturer som är relevanta för geovetenskaper. Representanter från en rad olika infrastrukturer med nationell finansiering kommer att kort presentera vad infrastrukturerna kan bistå med – antingen nu eller inom en snar framtid – och hur användare inom såväl akademin som inom offentlig och privat sektor kan få tillgång till dem.

Därefter blir det öppet hus där deltagarna har möjlighet att ställa ytterligare frågor till infrastrukturpersonalen i parallella breakout rooms. Det går att hoppa mellan olika breakout rooms.

Mötet kommer att genomföras på engelska.

Program


13.00 Introduktion

Magnus Friberg (Vetenskapsrådet) och Therese Bejgarn (SGU)

13.10 Presentationer av forskningsinfrastrukturer


International continental drilling program, ICDP
Uli Harms

International Ocean discovery program, European consortium for ocean research drilling
Gilbert Camoin

Riksriggen
Jan-Erik Rosberg

Infrastruktur för kärnskanning
Matthew O`Regan

Svenska borrkärnearkivet
Erika Ingvald

NordSIMS-Vegacenter
Ellen Kooijman

Stabila isotoplaboratoriet SIL
Carl Magnus Mörth, tbc

MAX IV
Aymeric Robert

Onsala rymdobservatorium
Rüdiger Haas

Svenska Polarforskningssekretariatet
Håkan Grudd och Åsa Lindgren

European plate observing system EPOS
Henning Lorenz

14.10 Introduktion till öppet hus

Magnus Friberg, Vetenskapsrådet

14.15 Öppet hus – Q&A med infrastrukturpersonalen

15.15 Mötet avslutas

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  3. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...