Evenemanget är avslutat

Forskningsinfrastruktur inom geovetenskap

Välkommen till en eftermiddag om forskningsinfrastrukturer som är relevanta för dig som är verksam inom geovetenskap. Här får du veta vad infrastrukturerna kan bistå med och hur du kan få tillgång till dem.

Datum

14 november 2022

Tid

13.00–15.15

Plats

Digital via Zoom

Anmälan

Mötet är kostnadsfritt och ingen registrering behövs.

Presentation av relevanta forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bjuder in till en eftermiddag om forskningsinfrastrukturer som är relevanta för geovetenskaper. Representanter från en rad olika infrastrukturer med nationell finansiering kommer att kort presentera vad infrastrukturerna kan bistå med – antingen nu eller inom en snar framtid – och hur användare inom såväl akademin som inom offentlig och privat sektor kan få tillgång till dem.

Därefter blir det öppet hus där deltagarna har möjlighet att ställa ytterligare frågor till infrastrukturpersonalen i parallella breakout rooms. Det går att hoppa mellan olika breakout rooms.

Mötet kommer att genomföras på engelska.

Program


13.00 Introduktion

Magnus Friberg (Vetenskapsrådet) och Therese Bejgarn (SGU)

13.10 Presentationer av forskningsinfrastrukturer


International continental drilling program, ICDP
Uli Harms

International Ocean discovery program, European consortium for ocean research drilling
Gilbert Camoin

Riksriggen
Jan-Erik Rosberg

Infrastruktur för kärnskanning
Matthew O`Regan

Svenska borrkärnearkivet
Erika Ingvald

NordSIMS-Vegacenter
Ellen Kooijman

Stabila isotoplaboratoriet SIL
Carl Magnus Mörth, tbc

MAX IV
Aymeric Robert

Onsala rymdobservatorium
Rüdiger Haas

Svenska Polarforskningssekretariatet
Håkan Grudd och Åsa Lindgren

European plate observing system EPOS
Henning Lorenz

14.10 Introduktion till öppet hus

Magnus Friberg, Vetenskapsrådet

14.15 Öppet hus – Q&A med infrastrukturpersonalen

15.15 Mötet avslutas

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsinfrastrukturer ska kunna få finansiering i 10 år

    Regeringen gör en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som innebär att vi kan finansiera forskningsinfrastruktur av nationellt intresse under en längre period, från dagens 6 år till 10 år. Syftet är att förbättra förutsättningarna för den långsikti...

  2. EU-medel till det svenska projektet Polar Connect

    Vetenskapsrådet har tillsammans med NORDUnet och Polarforskningssekretariatet beviljats EU-medel för den första delen i projektet Polar Connect. Målet är en fiberoptisk förbindelse i Arktis som knyter samman den nordiska regionen med Japan och Sydkor...

  3. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

    Den nationella implementeringsplanen är ett av flera verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Arbetet som beskrivs i p...

Till toppen