Evenemang

Forskningsinfrastruktur inom geovetenskap

Välkommen till en eftermiddag om forskningsinfrastrukturer som är relevanta för dig som är verksam inom geovetenskap. Här får du veta vad infrastrukturerna kan bistå med och hur du kan få tillgång till dem.

Datum

14 november 2022

Tid

13.00–15.15

Plats

Digital via Zoom.

Anmälan

Mötet är kostnadsfritt och ingen registrering behövs.

Forskningsinfrastruktur inom geovetenskap

Vetenskapsrådet och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bjuder in till en eftermiddag om forskningsinfrastrukturer som är relevanta för geovetenskaper. Representanter från en rad olika infrastrukturer med nationell finansiering kommer att kort presentera vad infrastrukturerna kan bistå med – antingen nu eller inom en snar framtid – och hur användare inom såväl akademin som inom offentlig och privat sektor kan få tillgång till dem.

Därefter blir det öppet hus där deltagarna har möjlighet att ställa ytterligare frågor till infrastrukturpersonalen i parallella breakout rooms. Det går att hoppa mellan olika breakout rooms.

Mötet kommer att genomföras på engelska.

Program

13.00 Introduktion, Magnus Friberg (Vetenskapsrådet) och Therese Bejgarn (SGU)

13.10 Presentationer av forskningsinfrastruktur (samtliga infrastrukturer har nationell finansiering)

14.10 Introduktion till öppet hus, Magnus Friberg

14.15 Öppet hus – Q&A med infrastrukturpersonalen.

15.15 Mötet avslutas

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. IFFIS 2022

    Skriv upp 24 november i kalendern! Då är det dags för IFFIS 2022 – en konferens och mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem.

  2. Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

  3. ESS/MAX IV Summit online 2022

    Pandemi, krig, klimatkris – den gröna och digitala omställningen är mer aktuell och nödvändig än någonsin tidigare. Vilken roll spelar ESS och MAX IV i detta arbete?