Evenemanget är avslutat

Resultatdialog 2022

Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Örebro universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.

Datum

22 - 23 november 2022

Tid

Registreringen öppnar kl. 11.00 den 22 november.
Konferensen avslutas kl. 15.00 den 23 november.

Plats

Örebro universitet

Anmälan

Sista anmälningsdag är 1 november.

Under de två dagarna presenteras resultaten från ett 20-tal avslutade projekt finansierade av Vetenskapsrådet samt ett flertal lokala projekt vid Örebro universitet. Dessutom presenteras erfarenheter från 13 forskarskolor inom utbildningsvetenskap.

Tisdagens huvudtalare är professor Ulla Runesson, onsdagens huvudtalare är professor Johannes Westberg. Bådas föredrag utgår från konferensens huvudtema: Forskning för hög utbildningskvalitet.

Läs kortfattade beskrivningar av resultaten från forskningsprojeketen i antologin Resultatdialog 2022

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.