Evenemang

Resultatdialog 2022

Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Örebro universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.

Datum

22 - 23 november 2022

Tid

Registreringen öppnar kl. 11.00 den 22 november.
Konferensen avslutas kl. 15.00 den 23 november.

Plats

Örebro universitet

Anmälan

Sista anmälningsdag är 1 november.

Under de två dagarna presenteras resultaten från ett 20-tal avslutade projekt finansierade av Vetenskapsrådet samt ett flertal lokala projekt vid Örebro universitet. Dessutom presenteras erfarenheter från 13 forskarskolor inom utbildningsvetenskap.

Tisdagens huvudtalare är professor Ulla Runesson, onsdagens huvudtalare är professor Johannes Westberg. Bådas föredrag utgår från konferensens huvudtema: Forskning för hög utbildningskvalitet.

Läs kortfattade beskrivningar av resultaten från forskningsprojeketen i antologin Resultatdialog 2022

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt utbildningsvetenskap

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för utbildningsvetenskap.

  2. Dialogmöten om forskningsöversikt – utbildningsvetenskap

    Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté tar under 2022 fram en forskningsöversikt för utbildningsvetenskap. Dialogmöten om ett första utkast av översikten arrangeras på fem lärosäten i oktober. Välkommen!

  3. ”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

    Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.