Evenemanget är avslutat

Resultatdialog 2022

Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Örebro universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.

Datum

22 - 23 november 2022

Tid

Registreringen öppnar kl. 11.00 den 22 november.
Konferensen avslutas kl. 15.00 den 23 november.

Plats

Örebro universitet

Anmälan

Sista anmälningsdag är 1 november.

Under de två dagarna presenteras resultaten från ett 20-tal avslutade projekt finansierade av Vetenskapsrådet samt ett flertal lokala projekt vid Örebro universitet. Dessutom presenteras erfarenheter från 13 forskarskolor inom utbildningsvetenskap.

Tisdagens huvudtalare är professor Ulla Runesson, onsdagens huvudtalare är professor Johannes Westberg. Bådas föredrag utgår från konferensens huvudtema: Forskning för hög utbildningskvalitet.

Läs kortfattade beskrivningar av resultaten från forskningsprojeketen i antologin Resultatdialog 2022

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

  2. Forskartorget: Kunskap i det digitala klassrummet

    Vetenskapsrådet arrangerar ett seminarium inom utbildningsvetenskap på Bokmässan i Göteborg. Välkommen!

  3. Utbildningsvetenskap

    Utbildningsvetenskaplig forskning handlar om de globala, samhälleliga, institutionella, sociala, ekonomiska, historiska och diskursiva förhållandena där bildning, utbildning, undervisning och lärande sker.

Till toppen