Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om bidraget till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Välkommen till ett digitalt informationsmöte om utlysningen bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023.

Datum

7 november 2022

Tid

13.00–15.00

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälan

Anmälan är öppen fram till 2 november

Under informationsmötet går vi igenom tidplan och förutsättningar för utlysningen. Det kommer även finnas tid att ställa frågor.

Vid mötet deltar Lisbeth Olsson, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer. Mötet vänder sig framförallt till dig som ska delta i ansökningsprocessen för utlysningen.

Här kan du läsa mer om vilka som kan söka.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsinfrastrukturer ska kunna få finansiering i 10 år

    Regeringen gör en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som innebär att vi kan finansiera forskningsinfrastruktur av nationellt intresse under en längre period, från dagens 6 år till 10 år. Syftet är att förbättra förutsättningarna för den långsikti...

  2. EU-medel till det svenska projektet Polar Connect

    Vetenskapsrådet har tillsammans med NORDUnet och Polarforskningssekretariatet beviljats EU-medel för den första delen i projektet Polar Connect. Målet är en fiberoptisk förbindelse i Arktis som knyter samman den nordiska regionen med Japan och Sydkor...

  3. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

    Den nationella implementeringsplanen är ett av flera verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Arbetet som beskrivs i p...

Till toppen