Evenemanget är avslutat

ERC-mottagning 2022

Vi vill uppmärksamma de forskare i Sverige som beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, med en mottagning i Vetenskapsrådets lokaler.

Datum

18 november 2022

Tid

14.00–17.00

Plats

Vetenskapsrådet, Hantverkargatran 11 B, Stockholm

Under mottagningen kommer tidigare bidragstagare presentera sin forskning och det blir möjlighet till diskussioner och nätverkande.

En särskild inbjudan går ut till de 42 forskare verksamma i Sverige som beviljades medel från ERC under 2021. Även övriga personer med koppling till 2021-års beslut bjuds in till mottagningen.

Program

Katarina Bjelke, Director General, Swedish Research Council

David Edvardsson, Director General, Ministry of Higher Education and Research

Anethe Mansén, National Contact Point for ERC

Grantee Talks

Marcus Buggert, Karolinska Institutet, (Starting Grant in LS) Project: Tracing virus-specific CD8+ T cell clonotype zonation and function in humans

Madeline Balaam, KTH Royal Institute of Technology (Consolidator Grant in PE) Project: Developing Interaction Design Knowledge and Materials where Technology Touches the Body

Ingvild Almås, Stockholm University (Consolidator Grant in SH) Project: From Household Allocations to Global Inequality: New Methods, Facts and Policy Implications

Johan Sundström, Uppsala University, (Advanced Grant in LS) Project: Enhancing emergency department safety, efficacy and cost-effectiveness by artificial intelligence

Moderator Stefan Svallfors, Secretary General for Humanities and Social Sciences

Foto av en person som blåser konfetti ur sina händer.

Foto: Hugo Ruiz, Unsplash

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. 19 forskare i Sverige får ERC Starting Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat resultatet för ERC Starting Grant i 2023 års utlysning. 400 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 19 av forskarna har en sv...

  2. Intervjuträning ERC 2023 Synergy Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg tre i ERC:s utlysning Synergy Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.

  3. Sök medel från ERC inom det nya arbetsprogrammet WP2024

    I höst finns miljontals kronor i forskningsmedel att söka från Europeiska forskningsrådet, ERC. Samtliga utlysningar är öppna för forskare inom alla vetenskapsområden. Vetenskapsrådet stödjer forskare vid svenska universitet i ansökningsprocessen.