Evenemanget är avslutat

Lärdomar av sju nationella forskningsprogram

Formas, Forte och Vetenskapsrådet bjuder in till ett öppet seminarium för att presentera en övergripande analys och lärdomar från halvtidsutvärderingen av sju nationella forskningsprogram. Under seminariet finns det möjlighet att ställa frågor.

Datum

10 november 2022

Tid

13.00–14.00

Plats

Digitalt, länk skickas ut till anmälda inför mötet.

Arrangörer

Formas, Forte och Vetenskapsrådet

Presentation av en halvtidsutvärdering

Formas, Forte och Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att driva 13 nationella forskningsprogram.

De första sju forskningsprogrammen startade 2017 och har nu kommit halvvägs i sina programperioder. De tre ansvariga myndigheterna har låtit utvärdera dessa sju program för att bidra till lärande och fortsatt utveckling. Vi har även låtit göra en sammanfattande analys som ska ge övergripande perspektiv på programmen och deras upplägg.

På det här digitala informationsseminariet presenteras huvudresultaten i den sammanfattande analysen av de övergripande lärdomar som finns att dra utifrån de sju programmens utvärderingar.

Presentationen hålls av utvärderare Erik Arnold, Technopolis Group. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor till Erik och representanter från Formas, Forte och Vetenskapsrådet. Presentationen kommer att hållas på engelska och spelas in.

Vetenskapsrådets ansvarar för två av forskningsprogrammen som omfattas av utvärderingen

Nationellt forskningsprogam om migration och integration

Nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Dialogseminarium om utvärdering av forskning inom fysik

    Välkommen att ta del av en utvärdering av svensk forskning inom fysik. Den internationella expertpanelen har bedömt både vetenskaplig kvalitet och forskningens betydelse utanför akademin.

  2. Svensk fysikforskning får stort genomslag

    Svensk forskning inom fysik håller hög kvalitet och får stort genomslag både nationellt och internationellt. Det konstaterar den internationella panel som utvärderat forskningen vid 12 universitet med hjälp av den modell Vetenskapsrådet har tagit fra...

  3. Quality and impact of research in physics in Sweden

    Vetenskapsrådet har gjort en utvärdering av svensk forskning inom fysik utifrån myndighetens modell för ämnesvisa utvärderingar. Fokus för utvärderingen är vetenskaplig kvalitet och samhälleligt genomslag. Granskningen har gjorts av en extern och i h...