Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

Datum

9 februari 2023

Tid

13.00–14.30

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälan

Anmäl dig senast 8 februari

Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Under mötet informerar vi om följande två bidrag som Vetenskapsrådet utlyser inom konstnärlig forskning 2023:

Projektbidrag

Internationell postdok

Båda utlysningarna öppnar 1 februari. Det går bra att skicka in frågor till oss i förväg via ett formulär på anmälningssidan.

2023 gör vi ytterligare två utlysningar inom konstnärlig forskning: Bidrag till forskares kommunikation samt Exploratory workshops. De öppnar 16 augusti, och i samband med det kommer vi att ha ett nytt informationsmöte.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  2. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  3. Stormar och ställningar – symposium om konstnärlig forskning 2024

    Årets Symposium om konstnärlig forskning undersöker det dynamiska samspelet mellan mer-än-mänskliga krafter och kulturellt motståndskraftiga strukturer. Vi bjuder in forskare inom det konstnärliga området att identifiera de ramverk, praktiker, perspe...