Evenemang

Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

Datum

9 februari 2023

Tid

13.00–14.30

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälan

Anmäl dig senast 8 februari

Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Under mötet informerar vi om följande två bidrag som Vetenskapsrådet utlyser inom konstnärlig forskning 2023:

Projektbidrag

Internationell postdok

Båda utlysningarna öppnar 1 februari. Det går bra att skicka in frågor till oss i förväg via ett formulär på anmälningssidan.

2023 gör vi ytterligare två utlysningar inom konstnärlig forskning: Bidrag till forskares kommunikation samt Exploratory workshops. De öppnar 16 augusti, och i samband med det kommer vi att ha ett nytt informationsmöte.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...

  2. Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

    Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.

  3. Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets stödjer praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom konstnärlig forskning. På denna sida hittar du nyheter och publikationer relaterade till konstnärlig forskning. Här kan du också läsa om de projekt vi finansierar.