Evenemang

Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.

Datum

31 januari 2023

Tid

18.00–21.00

Plats

Accelerator, Stockholms universitet

Anmälan

Personlig inbjudan

Vart fjärde år tar Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning fram en forskningsöversikt. Översikten ger en bild av den forskning som äger rum på fältet och ger förslag på strategier för hur den kan stärkas.

Med anledning av att forskningsöversikten 2023 är färdig bjuder kommittén för konstnärlig forskning på Vetenskapsrådet in till en kväll för diskussion där just strategier för fältets långsiktiga utveckling står i fokus. Vilka behov finns, och hur kan forskare, finansiärer och andra aktörer agera för att bidra till fältets fortsatta utveckling?

Arbetet med översikten presenteras kort, därefter följer en paneldiskussion med möjlighet för efterföljande frågor från publiken.

Läs forskningsöversikten för konstnärlig forskning

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Nationellt forskningsprogram om segregation lanserar strategisk forskningsagenda och ny utlysning

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt.

  2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om segregation

    Forskning för att stärka människors livschanser Målet med Vetenskapsrådets tioåriga nationella forskningsprogram om segregation är att bidra med kunskap som kan minska segregationen samt skapa jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser...

  3. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

    Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott. Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga akt...