Evenemanget är avslutat

Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.

Datum

31 januari 2023

Tid

18.00–21.00

Plats

Accelerator, Stockholms universitet

Anmälan

Personlig inbjudan

Vart fjärde år tar Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning fram en forskningsöversikt. Översikten ger en bild av den forskning som äger rum på fältet och ger förslag på strategier för hur den kan stärkas.

Med anledning av att forskningsöversikten 2023 är färdig bjuder kommittén för konstnärlig forskning på Vetenskapsrådet in till en kväll för diskussion där just strategier för fältets långsiktiga utveckling står i fokus. Vilka behov finns, och hur kan forskare, finansiärer och andra aktörer agera för att bidra till fältets fortsatta utveckling?

Arbetet med översikten presenteras kort, därefter följer en paneldiskussion med möjlighet för efterföljande frågor från publiken.

Läs forskningsöversikten för konstnärlig forskning

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  2. Stormar och ställningar – symposium om konstnärlig forskning 2024

    Årets Symposium om konstnärlig forskning undersöker det dynamiska samspelet mellan mer-än-mänskliga krafter och kulturellt motståndskraftiga strukturer. Vi bjuder in forskare inom det konstnärliga området att identifiera de ramverk, praktiker, perspe...

  3. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

    Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...