Evenemanget är avslutat

Kvalitetsregister för forskning 2023

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård. Den anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. Välkommen till 2023 års konferens om kvalitetsregister!

Datum

11 maj 2023

Tid

kl. 9.00–16.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med SKR, Nationella Kvalitetsregister och Apotekarsocieteten

Plats

Piperska Muren i Stockholm eller digitalt deltagande

Anmälan

Anmäl dig via Apotekarsocietetens webbplats

Konferens om kvalitetsregister för forskning

Syftet med konferensen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor kopplade till kvalitetsregisterforskning.

Teman för dagen:

 • Så har kvalitetsregistren bidragit till en hälso- och sjukvård i världsklass
 • Forska på kvalitetsregisterdata – så gör du
 • Aktuell forskning och samverkan inom det nationella systemet för kunskapsstyrning
 • Exempel från forskning på kvalitetsregisterdata
 • Hälsodata och kvalitetsregister – framtidens strategiska resurs

Efter konferensen bjuder Apotekarsocieteten in till ett mingel för att fira konferensens 10-års jubileum. Välkommen!

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

  Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

 2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

  Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

 3. Hur ser förutsättningarna ut att forska kliniskt i Sverige?

  Den kliniska forskningen är nödvändig för att utveckla och förbättra vården i Sverige. Nu har Vetenskapsrådet tagit reda på vad forskare och forskarstudenter själva anser om sina förutsättningar att kunna ägna sig åt klinisk forskning.