Evenemang

Kvalitetsregister för forskning 2023

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård. Den anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. Välkommen till 2023 års konferens om kvalitetsregister!

Datum

11 maj 2023

Tid

kl. 9.00–16.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med SKR, Nationella Kvalitetsregister och Apotekarsocieteten

Plats

Piperska Muren i Stockholm eller digitalt deltagande

Anmälan

Anmäl dig via Apotekarsocietetens webbplats

Konferens om kvalitetsregister för forskning

Syftet med konferensen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor kopplade till kvalitetsregisterforskning.

Teman för dagen:

 • Så har kvalitetsregistren bidragit till en hälso- och sjukvård i världsklass
 • Forska på kvalitetsregisterdata – så gör du
 • Aktuell forskning och samverkan inom det nationella systemet för kunskapsstyrning
 • Exempel från forskning på kvalitetsregisterdata
 • Hälsodata och kvalitetsregister – framtidens strategiska resurs

Efter konferensen bjuder Apotekarsocieteten in till ett mingel för att fira konferensens 10-års jubileum. Välkommen!

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Akademin – en nödvändig partner i arbetet att förbättra förutsättningar för kliniska prövningar

  Den nyligen offentliggjorda utredningen "Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar" presenterar flera åtgärder som bör kunna öka antalet kliniska prövningar och antalet patienter som erbjuds deltagande och ingår...

 2. Nationell konferens om kliniska studier 2023

  Välkommen till den femte upplagan av den nationella konferensen om kliniska studier – mötesplatsen för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård!

 3. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

  Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...