Evenemang

Potentialen i forskningsdata – nya möjligheter och fördelar för samhället genom forskningsinfrastruktur

Detta är ett officiellt evenemang under Sveriges EU-ordförandeskap. Under konferensen kommer möjligheterna med öppna forskningsdata för att lösa samhällsutmaningar diskuteras, och vilken roll forskningsinfrastrukturer kan ha i den processen. Mötet inkluderar studiebesök på forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS (European Spallation Source).

Datum

19 - 20 juni 2023

Plats

Lund

Arrangörer

Vetenskapsrådet med stöd av Vinnova och Regeringskansliet

Konferensen är öppen för särskilt inbjudna.

Mer information kommer.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Register och hälsodata

    Vetenskapsrådet arbetar med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av register- och hälsodata för bland annat forskningsändamål.

  2. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  3. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...