Evenemanget är avslutat

Potentialen i forskningsdata – nya möjligheter och fördelar för samhället genom forskningsinfrastruktur

Hur påverkas människor och samhället i dag av digitaliseringen inom forskningen? Vilka möjligheter och utmaningar är förenade med samverkan om öppna data och forskningsinfrastruktur? Hur kan forskningsinfrastruktur främja nya möjligheter och fördelar för samhället? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på denna konferens som arrangeras under Sveriges EU-ordförandeskap, 19–20 juni.

Datum

19 - 20 juni 2023

Plats

Lund och digitalt

Arrangörer

Vetenskapsrådet med stöd av Vinnova och Regeringskansliet

Anmälan

Konferensen är öppen för särskilt inbjudna men kommer även att webbsändas.

Konferensen hålls på engelska

I dag är forskningen till stor del ett lagarbete där forskningsinformation hanteras och delas digitalt över geografiska gränser och mellan vetenskapliga discipliner. Universitet, forskningsintensiva företag och storskaliga forskningsinfrastrukturer för samman människor från hela världen, bidrar till nya upptäckter och griper sig an samtidens och framtidens samhällsutmaningar.

Hur påverkas människor och samhället i dag av digitaliseringen inom forskningen? Vilka möjligheter och utmaningar är förenade med samverkan om öppna data och forskningsinfrastruktur? Hur kan forskningsinfrastruktur främja nya möjligheter och fördelar för samhället? Det är några av de frågor som kommer att behandlas under denna konferens som arrangeras under Sveriges EU-ordförandeskap.

Konferensen kommer att belysa den roll som forskningsinfrastruktur och forskningsdata spelar i den digitala tidsåldern och fokusera på åtgärder som förbättrar tillgången till forskningsinfrastruktur – och tillhörande data och tjänster – för forskare, företag och samhället i stort.

Vetenkapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke kommer att delta i en av pandeldiskussionena:

How are digitalisation and the movement towards Open Science affecting the use of research infrastructures?

Representatives from different sectors will discuss how today’s digital society and
movement towards open science bring new possibilities for how research is performed and
how this affects the conditions for developing and operating European research
infrastructures. There are cutting-edge research results that would not have been possible
without research infrastructures as the prerequisites for providing FAIR and open research
data. The focus is on the important role that research infrastructures play in enabling access
to research data for a variety of users. How is the movement towards open research data
handled on the European, national and organisational levels? What is being done at the
policy level? How are existing research infrastructures relating to strategic research
priorities and broad EU policy priorities with research infrastructures as drivers of
innovation and European socio-economic development?

 • Anna Panagopoulou, Director for ERA & Innovation, DG Research and Innovation
 • Niklas Blomberg, Director Elixir and EOSC Life Coordinator
 • Barbara Weitgruber, Chair of European Research Area and Innovation Committee (ERAC)
 • Xavier Barcons, Director General, European Southern Observatory (ESO)
 • Katarina Bjelke, Director General, Swedish Research Council

Konferensen kommer även inkluderar studiebesök på forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS (European Spallation Source).

Se hela programmet på webbplatsen Sweden23.eu Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsinfrastrukturer ska kunna få finansiering i 10 år

  Regeringen gör en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som innebär att vi kan finansiera forskningsinfrastruktur av nationellt intresse under en längre period, från dagens 6 år till 10 år. Syftet är att förbättra förutsättningarna för den långsikti...

 2. EU-medel till det svenska projektet Polar Connect

  Vetenskapsrådet har tillsammans med NORDUnet och Polarforskningssekretariatet beviljats EU-medel för den första delen i projektet Polar Connect. Målet är en fiberoptisk förbindelse i Arktis som knyter samman den nordiska regionen med Japan och Sydkor...

 3. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

  Den nationella implementeringsplanen är ett av flera verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Arbetet som beskrivs i p...

Till toppen