Evenemang

Vetenskapsfestivalen 2023

På Vetenskapsfestivalen presenterar forskare sin forskning för skolungdomar och allmänhet under kreativa former. Föreläsningar, workshops, debatter och andra aktiviteter är spridda på ett 30-tal platser i Göteborg. En viss del av programmet är digitalt.

Datum

17 - 28 april 2023

Flera program med olika datum

Publika programmet: 18–23 april. Skolprogrammet: 17–28 april

Plats

Runt om i Göteborg samt digitalt via festivalens webbplats

Huvudarrangörer

Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Näringslivsgruppen, Vetenskapsrådet, Västra Götalandsregionen. Därtill stöds festivalen av en rad partners

Välkommen till Vetenskapsfestivalen

2023 års festival blir den tjugosjunde i ordningen och består av ett program som riktar sig till skolan och ett till allmänheten. Dessutom finns ett branchprogram. Skolprogrammet pågår 17–28 april. Det program som riktar sig till allmänheten pågår 18–23 april. Fri entré gäller. 

Vetenskapsfestivalen är tvärvetenskaplig och syftar till att uppmuntra till högre studier och skapa positiva attityder till forskning och vetenskap.

Välkommen till Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang!

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.