Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

Datum

31 augusti 2023

Tid

13.00–14.00

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälan

Anmäl dig senast 30 augusti

Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Under mötet informerar vi om följande två bidrag som Vetenskapsrådet utlyser inom konstnärlig forskning 2023:

Bidrag till forskares kommunikation

Exploratory workshops

Båda utlysningarna öppnar 16 augusti. Det går bra att skicka in frågor till oss i förväg via ett formulär på anmälningssidan.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  2. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  3. Stormar och ställningar – symposium om konstnärlig forskning 2024

    Årets Symposium om konstnärlig forskning undersöker det dynamiska samspelet mellan mer-än-mänskliga krafter och kulturellt motståndskraftiga strukturer. Vi bjuder in forskare inom det konstnärliga området att identifiera de ramverk, praktiker, perspe...