Evenemang

Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

Datum

31 augusti 2023

Tid

13.00–14.00

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälan

Anmäl dig senast 30 augusti

Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Under mötet informerar vi om följande två bidrag som Vetenskapsrådet utlyser inom konstnärlig forskning 2023:

Bidrag till forskares kommunikation

Exploratory workshops

Båda utlysningarna öppnar 16 augusti. Det går bra att skicka in frågor till oss i förväg via ett formulär på anmälningssidan.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om ERC Starting Grant

    Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2024-StG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

  2. Unikt samarbete med USA öppnar möjligheter i Sverige

    Vetenskapsrådet och Vinnova har inlett ett samarbete med den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation (NSF). Genom samarbetet kan forskare i Sverige söka bidrag för att snabba upp processen från grundforskning till tillämpning. F...

  3. Sök MSCA Postdoctoral Fellowships

    Nu har 2023 års utlysning av Postdoctoral Fellowships öppnat inom Marie Skłodowska Curie-åtgärder. Sista ansökningsdag är 13 september. Utlysningen riktar sig till forskare som avlagt doktorsexamen för högst åtta år sedan.