Evenemanget är avslutat

Open science – from policy to practice

Välkommen till ”Open Science – From Policy to Practice” – en konferens för utbyte av kunskap och bästa praxis kring frågor som rör öppen vetenskap. Konferensen vänder sig till beslutsfattare, forskare, praktiker och intressenter från hela Europa och är ett evenemang under Sveriges EU-ordförandeskap.

Datum

16 - 17 maj 2023

Tid

16 maj: 9.30–17.00
17 maj: 9.00–15.00

Plats

16 maj: Kungliga biblioteket, Stockholm
17 maj: Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Kungliga biblioteket och Naturhistoriska riksmuseet

Anmälan

Anmälan dig via länken nedan. Konferensen kommer även att webbsändas.

Konferensen hålls på engelska

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Sök till RÅC 2023 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 20–27 augusti 2023 i Lüneburg i Tyskland och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller senior masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “Cutting-edge Neutron and X-ray Researc...

  2. Vetenskapsrådet nominerar 158 kvinnliga forskare till internationell databas

    AcademiaNet är en databas som synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare – i år bidrar vi med...

  3. Svenska lärosäten får medel från EU-kommissionen för att ta emot forskare från Ukraina

    EU-kommissionen har via initiativet MSCA4Ukraine beslutat att ge 124 doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex av forskarna tas emot av svenska lärosäten.