Evenemanget är avslutat

Open science – from policy to practice

Välkommen till ”Open Science – From Policy to Practice” – en konferens för utbyte av kunskap och bästa praxis kring frågor som rör öppen vetenskap. Konferensen vänder sig till beslutsfattare, forskare, praktiker och intressenter från hela Europa och är ett evenemang under Sveriges EU-ordförandeskap.

Datum

16 - 17 maj 2023

Tid

16 maj: 9.30–17.00
17 maj: 9.00–15.00

Plats

16 maj: Kungliga biblioteket, Stockholm
17 maj: Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Kungliga biblioteket och Naturhistoriska riksmuseet

Anmälan

Anmälan dig via länken nedan. Konferensen kommer även att webbsändas.

Konferensen hålls på engelska

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  2. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

  3. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

    Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.