Evenemanget är avslutat

Offentliga samtal: Samtida konflikter om framtida transporter

I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om teknikoptimism och infrastruktur och om vem som tar ansvar för framtidens resande.

Datum

20 april 2023

Tid

12.00–13.30

Plats

Sevenbomsalen på Stadsmuseet, Ryssgården Slussen, Stockholm

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier

Samtida konflikter om framtida transporter – vem tar ansvar för nästa generations resande?

Höghastighetståg på magnetbana till Paris, skolresor i förarlösa bussar, radarnavigerade långtradare på elvägar – de säljande bilderna av morgondagens transportsystem andas teknikoptimism långt från verklighetens trafikstockningar, tågförseningar och elbrist. Mot vilken infrastruktur rör vi oss egentligen? I vilka fordon ska vi färdas? Vem tar ansvar för att det långsiktigt nödvändiga byggs och underhålls?

Järnvägens roll

För att järnvägen ska kunna utvecklas och bli avgörande i klimatomställningen behövs bankapacitet, det vill säga attraktiva tidtabeller. Men vem behöver järnvägen, vilka avgörande konflikter och möjligheter står utbyggnaderna inför och hur förhåller sig problem och visioner till stat och marknad?

Oskar Fröidh, lektor i järnvägssystem vid Kungliga Tekniska högskolan

Resandets utveckling

Hur har sätten att resa och transportera gods förändrats de senaste hundra åren? Och vad säger forskningen om vad vi kan förvänta oss av framtidens resande och transporter utifrån målet om minskade utsläpp i transportsektorn, nollutsläpp till år 2045, elektrifiering och digitalisering?

Maria Bratt Börjesson, professor i nationalekonomi vid VTI och adjungerad professor vid Linköpings universitet

Panel

 • Jens Holm (v) kommunfullmäktige, Stockholms stad, tidigare ordförande riksdagens trafikutskott
 • Mattias Lundberg, trafikplanerare och strateg på Trafikverket
 • Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen

Moderator

Ludvig Beckman, statsvetare vid Institutet för framtidsstudier.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Offentliga samtal: Framtidens drogvärldar

  I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om berusning och bedövning och om hur förändringar i ...

 2. Vetenskapsfestivalen 2023

  På Vetenskapsfestivalen presenterar forskare sin forskning för skolungdomar och allmänhet under kreativa former. Föreläsningar, workshops, debatter och andra aktiviteter är spridda på ett 30-tal platser i Göteborg. En viss del av programmet är digita...

 3. Referensgruppen för forskningskommunikation

  Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.