Evenemanget är avslutat

Dialogseminarium om utvärdering av forskning inom fysik

Välkommen att ta del av en utvärdering av svensk forskning inom fysik. Den internationella expertpanelen har bedömt både vetenskaplig kvalitet och forskningens betydelse utanför akademin.

Datum

24 april 2023

Tid

13.00–15.00

Plats

Digitalt

Med hjälp av Vetenskapsrådets utvärderingsmodell har en internationell expertpanel bedömt svensk forskning inom fysik både när det gäller vetenskaplig kvalitet och forskningens betydelse utanför akademin.

Utvärderingen visar att forskningen håller hög kvalitet och får stort genomslag både nationellt och internationellt.

På seminariet presenteras utvärderingen av bland annat expertpanelens ordförande.

Läs mer om utvärderingen av svensk forskning inom fysik

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Svensk fysikforskning får stort genomslag

    Svensk forskning inom fysik håller hög kvalitet och får stort genomslag både nationellt och internationellt. Det konstaterar den internationella panel som utvärderat forskningen vid 12 universitet med hjälp av den modell Vetenskapsrådet har tagit fra...

  2. Quality and impact of research in physics in Sweden

    Vetenskapsrådet har gjort en utvärdering av svensk forskning inom fysik utifrån myndighetens modell för ämnesvisa utvärderingar. Fokus för utvärderingen är vetenskaplig kvalitet och samhälleligt genomslag. Granskningen har gjorts av en extern och i h...

  3. Svensk klinisk forskning håller hög kvalitet visar ny ALF-utvärdering

    ALF-utvärderingen som publiceras idag visar en positiv utveckling av kvaliteten i svensk klinisk forskning. Samtidigt finns förbättringsområden i samtliga utvärderade ALF-regioner, till exempel prioriteras forskningstid ofta ned till förmån för vård.