Evenemanget är avslutat

Dialogseminarium om utvärdering av forskning inom fysik

Välkommen att ta del av en utvärdering av svensk forskning inom fysik. Den internationella expertpanelen har bedömt både vetenskaplig kvalitet och forskningens betydelse utanför akademin.

Datum

24 april 2023

Tid

13.00–15.00

Plats

Digitalt

Med hjälp av Vetenskapsrådets utvärderingsmodell har en internationell expertpanel bedömt svensk forskning inom fysik både när det gäller vetenskaplig kvalitet och forskningens betydelse utanför akademin.

Utvärderingen visar att forskningen håller hög kvalitet och får stort genomslag både nationellt och internationellt.

På seminariet presenteras utvärderingen av bland annat expertpanelens ordförande.

Läs mer om utvärderingen av svensk forskning inom fysik

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

  2. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

    Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...

  3. Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

    Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.