Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om svenska in kind-leveranser till ESS

Välkommen till ett digitalt informationsmöte där Vetenskapsrådet och ESS gemensamt informerar om hur processen för in kind-leveranser för perioden 2023–2025 ser ut.

Datum

12 april 2023

Tid

14.00–15.00

Plats

Digitalt via zoom

Anmälan

 Ingen föranmälan krävs

Nu är det äntligen möjligt för svenska neutronforskare att bidra in kind till ESS. Som en del av den svenska finansieringen till ESS ställer Vetenskapsrådet 150 miljoner kronor till förfogande för ett svenskt in kind-program för ESS under 2021–2025. Idag finns 90 miljoner kronor tillgängliga.

Genom att bidra in kind till ESS kan svensk kompetens inom instrumentering byggas upp och nya samarbeten utvecklas. In kind-samarbeten kan ge en nära koppling till ESS instrumentprojekt och möjligheter att vara involverad i de första vetenskapliga mätningarna vid ESS.

Program

14.00 Välkommen
Maja Hellsing, Vetenskapsrådet

14.05 ESS in kind-process, cost book och möjligheter för partners på ESS
Sindra Petersson Årsköld, ESS

14.35 Frågor och svar och diskussion

14.55 Avslutande kommentar
Mikaela Rapp, Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Förändringar i höstens behovsinventering av forskningsinfrastruktur

    Den 4 oktober öppnar Vetenskapsrådet nästa behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I år införs två förändringar.

  2. Så kan vi möta forskningens behov av forskningsinfrastruktur

    För att Sverige ska fortsätta vara en internationellt konkurrenskraftig forskningsnation behövs satsningar på forskningsinfrastruktur. I Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023 lyfter vi fram nio rekommendationer för att möta såväl...

  3. Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023

    Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023 är en plan för hur forskare inom akademi, offentlig sektor och industri ska få tillgång till den mest kvalificerade forskningsinfrastrukturen i Sverige och i andra länder. Forskningsinfrastr...