Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om svenska in kind-leveranser till ESS

Välkommen till ett digitalt informationsmöte där Vetenskapsrådet och ESS gemensamt informerar om hur processen för in kind-leveranser för perioden 2023–2025 ser ut.

Datum

12 april 2023

Tid

14.00–15.00

Plats

Digitalt via zoom

Anmälan

 Ingen föranmälan krävs

Nu är det äntligen möjligt för svenska neutronforskare att bidra in kind till ESS. Som en del av den svenska finansieringen till ESS ställer Vetenskapsrådet 150 miljoner kronor till förfogande för ett svenskt in kind-program för ESS under 2021–2025. Idag finns 90 miljoner kronor tillgängliga.

Genom att bidra in kind till ESS kan svensk kompetens inom instrumentering byggas upp och nya samarbeten utvecklas. In kind-samarbeten kan ge en nära koppling till ESS instrumentprojekt och möjligheter att vara involverad i de första vetenskapliga mätningarna vid ESS.

Program

14.00 Välkommen
Maja Hellsing, Vetenskapsrådet

14.05 ESS in kind-process, cost book och möjligheter för partners på ESS
Sindra Petersson Årsköld, ESS

14.35 Frågor och svar och diskussion

14.55 Avslutande kommentar
Mikaela Rapp, Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.