Evenemanget är avslutat

Forskning och innovation för framtiden – så rustar vi Sverige i en osäker värld

De komplexa, globala utmaningar Sverige står inför ställer krav både på att åstadkomma excellent forskning och på att snabbt kunna omvandla forskning till praktisk användning. Välkommen till ett seminarium i Almedalen om forsknings- och innovationspolitik.

Datum

28 juni 2023

Tid

8.45–9.45

Plats

Smedjegatan 17, Frimurarlogen Frimis, Almedalen

Se karta i programmet Länk till annan webbplats.

Arrangörer

Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova

Anmälan

Ingen anmälan behövs

Hur kan forsknings- och innovationspolitik bidra till att rusta Sverige för framtiden?

Kunskap och utveckling är nödvändigt för klimatomställning, robusthet och välfärd. För att lyckas behöver vi arbeta på nya sätt och dra nytta av de möjligheter som till exempel elektrifiering, nya rymddata, digitalisering och AI ger.

Välkommen till ett seminarium i Almedalen 28 juni som Vetenskapsrådet arrangerar tillsammans med övriga statliga forskningsfinansiärer.

Generaldirektörerna för Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova berättar om det pågående arbetet med inspel till framtidens forskning och innovation.

Medverkande

 • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
 • Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas
 • Jonas Björck, generaldirektör, Forte
 • Sofia Johansson, stabschef, Rymdstyrelsen
 • Katarina Bjelke, generaldirektör, Vetenskapsrådet
 • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
 • Lisa Bolin, climate lead, Polestar
 • Joakim Palme, professor, Uppsala universitet
 • Mikael Frisell, generalmajor och chef ledningsstaben, Försvarets materielverk

Moderator: Thabo Motsieloa

Läs mer i programmet för Almedalsveckan Länk till annan webbplats.


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

 1. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

  Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...

 2. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

  Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

 3. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.