Evenemang

Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

Datum

5 september 2024

Tid

13.00–14.30

Plats

Dgitalt via Zoom

Anmälan

Anmäl dig senast 4 september

Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Under mötet informerar vi om följande två bidrag som Vetenskapsrådet utlyser inom konstnärlig forskning 2024:

Bidrag till forskares kommunikation

Exploratory workshops

Båda utlysningarna öppnar 21 augusti. Det går bra att skicka in frågor till oss i förväg via ett formulär på anmälningssidan.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

    I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

  2. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  3. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.