Evenemang

Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Vetenskapsrådet deltar även på andra seminarier under veckan.

Datum

25 - 28 juni 2024

Plats

Almedalen, Visby, Gotland

Onsdag 26 juni

Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle

Tid: 9.00–9.45
Plats: Klosterbrunnsgatan 5, sal: Framtidens trädgård
Arrangörer: Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova

Forskning och innovation driver utvecklingen mot ett säkert och hållbart samhälle. Generaldirektörerna på Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova samtalar om vad som krävs för att stärka det svenska forsknings- och innovationssystemet.

Seminariet i Almedalveckans program Länk till annan webbplats.

Bra, bättre, Sverige – så blir vi världsledande inom forskning

Tid: 13.00–14.00
Plats: D-huset, Kaserngatan 1, "Torget"
Arrangör: Uppsala universitet

Sverige ska vara en världsledande forskningsnation och både nationellt och internationellt talas om världsledande och excellent forskning. Frågan är om svensk forskning är tillräckligt bra? Om inte -vad krävs av lärosätena, politikerna, näringslivet för att vi ska bli världsledande? Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke deltar i panelen.

Seminariet i Almedalsveckans program Länk till annan webbplats.

Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata - hur går omställningen?

Tid: 13.30–14.30
Plats: Skeppsbron 24, Joda Bar och kök
Arrangörer: Svensk nationell datatjänst, SND, Arena för forskning och demokrati

I det nationella målet för ett öppet vetenskapssystem ingår att ha ställt om till öppen tillgång till forskningsdata 2026. Med två år kvar, hur går omställningen? Vilka hinder ligger i vägen och hur kommer vi vidare? Sumithra Velupillai från Vetenskapsrådet deltar på seminariet.

Seminariet i Almedalsveckans program Länk till annan webbplats.

Torsdag 27 juni

Öppnare vetenskap – en demokratisk kraft! Samtal om forskningskommunikation

Tid: 8.00–9.00
Plats: Skeppsbron 24, Joda Bar och kök
Arrangör: Vetenskapsrådet

På seminariet medverkar bland andra Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke och Anna Sjöström Douagi, vice ordförande för strategiska initiativ på Nobelstiftelsen.

Seminariet i Almedalsveckans program (länk kommer snart)

Fredag 28 juni

Rundabordsamtal om ESS och MAX IV

Tid: 13.00–15.00
Plats: Endast för inbjudna
Arrangör: Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  3. Publiceringsplattformens roll i forskningssystemet

    Denna rapport lyfter möjligheter och utmaningar med publiceringsplattformar för öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Den bidrar till att öka förståelsen för hur publiceringsplattformar kan användas och ger information om ägande, kostnadsnivåer...