Evenemanget är avslutat

ESOF 2024

12-15 juni äger den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, rum i Katowice i Polen. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 13 juni om forskning, öppen vetenskap och demokrati.

Datum

13 juni 2024

Tid

16.15–17.30

Plats

Ball Room A, International Congress Centre (MCK), Katowice, Polen

Anmälan

Registreringen är öppen, konferensen är kosntadsfri.

Konferensen är på engelska

Open science practices – drivers for democracy

Advances in levels of democracy over the last decades across the globe have been wiped out. Seven out of ten people live in autocracies, according to measurements by the Varieties of Democracy Institute. Conflicts, climate change, scarce and unevenly distributed resources add to the grand challenges the world is facing.

Science is key to find sustainable solutions for society. How can we ease and broaden accessibility to research-based knowledge and make it available to everyone who needs it?

How is research and democracy connected? How can open science practices strengthen democratic developments and research-informed decisions, as well as counter ambiguous claims and disinformation? AI developments come with new challenges but also with new opportunities.

Let’s discuss how to make research an even more useful tool for democratic societal developments! Learn about relevant research and inspiring open science practices and frameworks in different countries. And contribute to round table discussions with your own ideas and experiences.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Debattreplik: Vi behöver större mångfald i publiceringslandskapet

    Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte publiceringskanalen som avgör forskningens kvalitet. Det skriver genera...

  2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  3. Publiceringsplattformens roll i forskningssystemet

    Denna rapport lyfter möjligheter och utmaningar med publiceringsplattformar för öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Den bidrar till att öka förståelsen för hur publiceringsplattformar kan användas och ger information om ägande, kostnadsnivåer...