Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

Hur mår flyktingar och migranter i dagens Sverige? Stämmer det att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa och självmord bland personer med flykting- och migrantbakgrund? Och hur väl fungerar gruppinterventioner mot post-traumatisk stress hos ensamkommande flyktingbarn? Detta är frågor som behandlas i två pågående forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet migration och integration. Välkommen till ett seminarium som presenterar sammanfattningar av projekten.

Datum

12 november 2019

Tid

14:30 - 16:00 (fika och registrering från 14:00)

Plats

OBS– ny lokal: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm

Arrangörer

Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och Vetenskapsrådet

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt, anmäl dig på länken nedan.

Under seminariet kommer forskarna Ellenor Mittendorfer-Rutzlänk till annan webbplats, professor i försäkringsmedicin vid Karolinska institutet, och Anna Sarkadilänk till annan webbplats, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet, att presentera sammanfattningar, så kallade policy briefs, av sina respektive forskningsprojekt.

Efter presentationerna kommer en namnkunnig panel dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter på området migration och psykisk hälsa.

Seminariet kommer att filmas och läggas ut i efterhand.

Här kan du läsa mer om forskningsprojekten inom det nationella forskningsprogrammet migration och integration.

Publicerad den 14 oktober 2019

Uppdaterad den 12 november 2019

Mer inom samma ämne

  1. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

    Två forskare presenterar resultat från sina pågående forskningsprojekt inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet migration och integration. Det sker vid ett seminarium den 12 november, där forskarna Anna Sarkadi och Ellenor Mittendorfer-Rutz ...

  2. Barn med posttraumatisk stress

    I den här skriften presenteras forskning i Sverige om en gruppintervention för barn med posttraumatisk stress, Teaching Recovery Techniques (TRT). Metoden utvecklades under 1990-talet i kölvattnet av Balkankriget, då en grupp traumapsykologer insåg a...

  3. Suicidalt beteende och vård

    Trots att den globala migrationen ökat kraftigt saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland utrikes födda och då särskilt bland flyktingar. Studier om skillnader i vårdutnyttjande bland utrikes födda res...