Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Regeringen ger Vetenskapsrådet möjlighet att frysa utbetalningar

Regeringen har fattat beslut om ändringar i Vetenskapsrådets instruktion, som innebär att beslut att inte längre betala ut forskningsmedel får avse viss tid. Detta möjliggör en tillfällig frysning av utbetalningar under tiden en utredning pågår. Så skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Den 18 januari 2018 fattade regeringen beslut om en ändring i Vetenskapsrådets instruktion. Den nya instruktionen ger Vetenskapsrådet möjligheten att tillfälligt frysa utbetalningar av forskningsbidrag i väntan på utredning av en forskningsutförare vid misstanke om exempelvis forskningsfusk, oetiskt agerande eller annat klart olämpligt beteende, skriver regeringen i sitt pressmeddelande Länk till annan webbplats..

- Vi ska nu titta närmare på vad beslutet skulle kunna innebära för vår hantering och våra bidragsvillkor, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Förordningen träder i kraft den 27 februari 2018.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (open access)

    Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar omfattas av det k...

  2. Registrera din kliniska studie

    Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar omfattas av det k...

  3. 2019 måste alla som får bidrag av oss ha en datahanteringsplan

    Från och med våren 2019 kommer du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom ditt projekt ska hanteras.

Till toppen