Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Glöm inte att söka till RACIRI:s sommarskola!

Sommarskolan äger rum den 25 augusti – 1 september 2018 på ön Rügen i Tyskland. Sommarskolan vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “From Basic Science and Applications to Technologies inspired by Nature”. Sista ansökningsdag är den 11 juni (OBS förlängt!). 

RACIRI (Röntgen-Ångström-Cluster och Ioffe-Röntgeninstitutet) utlyser upp till 20 platser till unga svenska forskare. De som antas får ett stipendium som täcker kostnader för mat och logi.

En av de främsta målsättningarna med sommarskolan är att stärka den vetenskapliga kunskapsbasen hos nästa generations forskare, inte minst i och med att nya infrastrukturer för forskning som ESS, MAX IV och XFEL kommer att starta. Sommarskolan arrangeras nu för sjätte år i rad och har haft ungefär 100 deltagare årligen från Sverige, Tyskland och Ryssland.

Läs mer om sommarskolan och hur du ansöker Pdf, 719.2 kB. (Pdf, 719.2 kB)

En del av Röntgen-Ångström-Cluster

RACIRI:s sommarskola ryms inom ramarna för det svensk-tyska vetenskapliga samarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, Röntgen-Ångström Cluster (RÅC). Syftet med samarbetet är att stärka forskning som använder neutroner och synkrotronljus, samt att stimulera användandet och/eller uppbyggnaden av kompetens för stora forskningsinfrastrukturer som redan finns eller planeras inom området. Vetenskapsrådet är handläggande myndighet för RÅC.

Kontakt

E-post: RACIRI2018@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Kontakt

Har du frågor om utlysningen?

RAC2022@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Webbinarium om ERC Synergy Grant

    Välkommen 15 juni till ett informationsmöte om ERC-bidraget Synergy grant. Nästa utlysning, ERC-2023-SyG, planeras öppna i juli 2022 och stänga i november 2022.

  2. Sök medel från ERC

    Europeiska forskningsrådet – European Research Council, ERC – stödjer forskarinitierad forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Här kan du se hur vi på Vetenskapsrådet kan stötta dig som vill söka medel från ERC.

  3. Horisont Europas arbetsprogram om forskningsinfrastruktur

    Målet med arbetsprogrammet om forskningsinfrastruktur är att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur i världsklass och på så sätt stärka det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.