Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Glöm inte att söka till RACIRI:s sommarskola!

Sommarskolan äger rum den 25 augusti – 1 september 2018 på ön Rügen i Tyskland. Sommarskolan vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “From Basic Science and Applications to Technologies inspired by Nature”. Sista ansökningsdag är den 11 juni (OBS förlängt!). 

RACIRI (Röntgen-Ångström-Cluster och Ioffe-Röntgeninstitutet) utlyser upp till 20 platser till unga svenska forskare. De som antas får ett stipendium som täcker kostnader för mat och logi.

En av de främsta målsättningarna med sommarskolan är att stärka den vetenskapliga kunskapsbasen hos nästa generations forskare, inte minst i och med att nya infrastrukturer för forskning som ESS, MAX IV och XFEL kommer att starta. Sommarskolan arrangeras nu för sjätte år i rad och har haft ungefär 100 deltagare årligen från Sverige, Tyskland och Ryssland.

Läs mer om sommarskolan och hur du ansöker Pdf, 719.2 kB. (Pdf, 719.2 kB)

En del av Röntgen-Ångström-Cluster

RACIRI:s sommarskola ryms inom ramarna för det svensk-tyska vetenskapliga samarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, Röntgen-Ångström Cluster (RÅC). Syftet med samarbetet är att stärka forskning som använder neutroner och synkrotronljus, samt att stimulera användandet och/eller uppbyggnaden av kompetens för stora forskningsinfrastrukturer som redan finns eller planeras inom området. Vetenskapsrådet är handläggande myndighet för RÅC.

Kontakt

E-post: RACIRI2018@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Kontakt

Har du frågor om utlysningen?

raciri2018@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Intervjuträning ERC Starting grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  2. Sök medel inom Horisont Europa

    Nu har de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation öppnat. Arbetsprogrammet för perioden 2021–2022 har en budget på totalt 14,7 miljarder euro. Informationsmöten om utlysningarna arrangeras under sommaren.

  3. Sju forskare i Sverige får ERC Advanced grant

    Nu är det klart vilka som får ERC Advanced grant i förra årets utlysning. Utlysningen riktar sig till etablerade och världsledande forskare och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Totalt får 209 forskare dela på över 500 miljoner eur...