Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata i de nordiska länderna 

3 oktober anordnade Vetenskapsrådet, NordForsk och Nordic e-Infrastructure Collaboration en nordisk workshop om god datahantering. Fokus var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete. 

Här kan du ladda ner presentationer från dagen

The State of Open Science in the Nordics – an overview Pdf, 8.1 MB. (Pdf, 8.1 MB)
Andreas Jaunsen, NordForsk/NeIC

The FAIR-principles as guiding principles in open access to research data Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)
Sarah Jones, DCC & FAIR Data Expert Group

Policy for open research data at University of Oslo Pdf, 397.9 kB. (Pdf, 397.9 kB)
Elin Stangeland, University of Oslo Library

Outcomes from FAIR data management in Humanities research Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)
Johan Åhlfeldt, Centre for Digital Humanities, University of Gothenburg

Towards FAIRness in research data in the Nordic countries Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)
Per Öster, Director, Research Infrastructures & Policy at CSC - IT Center for Science.

Towards FAIRness: some reflections from an Earth Science perspective (CC-BY 4.0) Pdf, 632.1 kB. (Pdf, 632.1 kB)
Maggie Hellström, Lund university

Research funders and work with DMPs in Finland Pdf, 657 kB. (Pdf, 657 kB)
Jyrki Hakapää, Academy of Finland, (via Skype)

Norwegian national policies and principles on Open Research Data Pdf, 754.4 kB. (Pdf, 754.4 kB)
Ulrike Jaekel, The Research Council of Norway

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. ”EOSC är ett viktigt verktyg för att nå öppen vetenskap”

    EU-kommissionens initiativ om det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC, är ett viktigt verktyg för att förverkliga målet om öppen tillgång inom det europeiska forskningsområdet. Det är nu viktigt att fler svenska organisationer är med och påverkar...

  2. Webbinarium om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata

    Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket bjuder in till ett gemensamt webbinarium för att presentera resultaten av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och diskutera vägen framåt. Hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

  3. Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Fokus i denna rapport ligger på en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till fo...