Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata i de nordiska länderna 

3 oktober anordnade Vetenskapsrådet, NordForsk och Nordic e-Infrastructure Collaboration en nordisk workshop om god datahantering. Fokus var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete. 

Här kan du ladda ner presentationer från dagen

The State of Open Science in the Nordics – an overview Pdf, 8.1 MB.
Andreas Jaunsen, NordForsk/NeIC

The FAIR-principles as guiding principles in open access to research data Pdf, 1.6 MB.
Sarah Jones, DCC & FAIR Data Expert Group

Policy for open research data at University of Oslo Pdf, 397.9 kB.
Elin Stangeland, University of Oslo Library

Outcomes from FAIR data management in Humanities research Pdf, 1.1 MB.
Johan Åhlfeldt, Centre for Digital Humanities, University of Gothenburg

Towards FAIRness in research data in the Nordic countries Pdf, 2.8 MB.
Per Öster, Director, Research Infrastructures & Policy at CSC - IT Center for Science.

Towards FAIRness: some reflections from an Earth Science perspective (CC-BY 4.0) Pdf, 632.1 kB.
Maggie Hellström, Lund university

Research funders and work with DMPs in Finland Pdf, 657 kB.
Jyrki Hakapää, Academy of Finland, (via Skype)

Norwegian national policies and principles on Open Research Data Pdf, 754.4 kB.
Ulrike Jaekel, The Research Council of Norway

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Här kan du läsa om vår vision för omställningen och om hur vi når dit.

  2. Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (open access)

    Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar omfattas av det k...

  3. Forskares förutsättningar för publicering med öppen tillgång – med fokus på Sverige

    I denna rapport presenteras resultatet från en kartläggning och analys av vilka förutsättningar forskare vid svenska lärosäten har att publicera med öppen tillgång, givet att de även uppfyller de förväntningar som ställs inom det etablerade meriterin...