Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata i de nordiska länderna 

3 oktober anordnade Vetenskapsrådet, NordForsk och Nordic e-Infrastructure Collaboration en nordisk workshop om god datahantering. Fokus var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete. 

Här kan du ladda ner presentationer från dagen

The State of Open Science in the Nordics – an overview Pdf, 8.1 MB. (Pdf, 8.1 MB)
Andreas Jaunsen, NordForsk/NeIC

The FAIR-principles as guiding principles in open access to research data Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)
Sarah Jones, DCC & FAIR Data Expert Group

Policy for open research data at University of Oslo Pdf, 397.9 kB. (Pdf, 397.9 kB)
Elin Stangeland, University of Oslo Library

Outcomes from FAIR data management in Humanities research Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)
Johan Åhlfeldt, Centre for Digital Humanities, University of Gothenburg

Towards FAIRness in research data in the Nordic countries Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)
Per Öster, Director, Research Infrastructures & Policy at CSC - IT Center for Science.

Towards FAIRness: some reflections from an Earth Science perspective (CC-BY 4.0) Pdf, 632.1 kB. (Pdf, 632.1 kB)
Maggie Hellström, Lund university

Research funders and work with DMPs in Finland Pdf, 657 kB. (Pdf, 657 kB)
Jyrki Hakapää, Academy of Finland, (via Skype)

Norwegian national policies and principles on Open Research Data Pdf, 754.4 kB. (Pdf, 754.4 kB)
Ulrike Jaekel, The Research Council of Norway

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Lär dig mer om öppen tillgång till forskningsdata

    Denna handbok syftar till att skapa en ökad förståelse för vad öppen tillgång till forskningsdata innebär. Den tar också upp relaterade frågor, såsom FAIR-datahantering och datahanteringsplaner. Handboken kan användas av alla som är involverade i fr...

  2. Hearing om öppen tillgång till forskningsdata

    Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. 27 januari arrangerar vi en hearing med syfte att identifiera konkreta behov kring öppen tillgång till forsk...

  3. Nyheter inom öppen tillgång och FAIR datahantering

    Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier och en vägledning för datahantering enligt FAIR-principerna. I första hand gäller det data som tagits fram inom forskning som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång.