Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata i de nordiska länderna 

3 oktober anordnade Vetenskapsrådet, NordForsk och Nordic e-Infrastructure Collaboration en nordisk workshop om god datahantering. Fokus var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete. 

Här kan du ladda ner presentationer från dagen

The State of Open Science in the Nordics – an overview Pdf, 8.1 MB.
Andreas Jaunsen, NordForsk/NeIC

The FAIR-principles as guiding principles in open access to research data Pdf, 1.6 MB.
Sarah Jones, DCC & FAIR Data Expert Group

Policy for open research data at University of Oslo Pdf, 397.9 kB.
Elin Stangeland, University of Oslo Library

Outcomes from FAIR data management in Humanities research Pdf, 1.1 MB.
Johan Åhlfeldt, Centre for Digital Humanities, University of Gothenburg

Towards FAIRness in research data in the Nordic countries Pdf, 2.8 MB.
Per Öster, Director, Research Infrastructures & Policy at CSC - IT Center for Science.

Towards FAIRness: some reflections from an Earth Science perspective (CC-BY 4.0) Pdf, 632.1 kB.
Maggie Hellström, Lund university

Research funders and work with DMPs in Finland Pdf, 657 kB.
Jyrki Hakapää, Academy of Finland, (via Skype)

Norwegian national policies and principles on Open Research Data Pdf, 754.4 kB.
Ulrike Jaekel, The Research Council of Norway

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2024

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år gör vi en kartläggning, analys och bedömning av läget i det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdat...

  2. Debattreplik: Vi behöver större mångfald i publiceringslandskapet

    Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte publiceringskanalen som avgör forskningens kvalitet. Det skriver genera...

  3. ESOF 2024

    12-15 juni äger den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, rum i Katowice i Polen. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 13 juni om forskning, öppen vetenskap och demokrati.