Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata i de nordiska länderna 

3 oktober anordnade Vetenskapsrådet, NordForsk och Nordic e-Infrastructure Collaboration en nordisk workshop om god datahantering. Fokus var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete. 

Här kan du ladda ner presentationer från dagen

The State of Open Science in the Nordics – an overview Pdf, 8.1 MB.
Andreas Jaunsen, NordForsk/NeIC

The FAIR-principles as guiding principles in open access to research data Pdf, 1.6 MB.
Sarah Jones, DCC & FAIR Data Expert Group

Policy for open research data at University of Oslo Pdf, 397.9 kB.
Elin Stangeland, University of Oslo Library

Outcomes from FAIR data management in Humanities research Pdf, 1.1 MB.
Johan Åhlfeldt, Centre for Digital Humanities, University of Gothenburg

Towards FAIRness in research data in the Nordic countries Pdf, 2.8 MB.
Per Öster, Director, Research Infrastructures & Policy at CSC - IT Center for Science.

Towards FAIRness: some reflections from an Earth Science perspective (CC-BY 4.0) Pdf, 632.1 kB.
Maggie Hellström, Lund university

Research funders and work with DMPs in Finland Pdf, 657 kB.
Jyrki Hakapää, Academy of Finland, (via Skype)

Norwegian national policies and principles on Open Research Data Pdf, 754.4 kB.
Ulrike Jaekel, The Research Council of Norway

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

    Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...

  2. Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

    Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

  3. Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

    Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

Till toppen