Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

25 forskare får ERC-bidrag

25 forskare vid svenska lärosäten har fått bidrag inom två av de utlysningar Europeiska forskningsrådet, ERC, gjorde 2018: Starting Grant och Consolidator Grant. 5 april höll Vetenskapsrådet en mottagning för forskarna.

–Vi vill gratulera forskarna. De har fått medel i hård konkurrens från andra forskare runt om i Europa, säger Lena Renner vid Vetenskapsrådet. Hon är nationell kontaktperson för ERC.

Forskarna som har fått bidrag är verksamma inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknikvetenskap och medicin. Forskningsmedlen kommer att räcka omkring fem år. Utlysningarna sker en gång per år. Starting Grant är avsedd för forskare som har avlagt doktorsexamen för 2-7 år sedan. Consolidator Grant riktar sig till forskare som har avlagt doktorsexamen för 7-12 år sedan.

Kan bygga forskargrupper

För Korinna Zapp, verksam inom teoretisk högenergifysik vid Lunds universitet, innebär Starting Grant-bidraget att hon får möjlighet att bygga upp en mindre forskargrupp i Lund. Även Anna Baranowska-Rataj, sociolog vid Umeå universitet, fick bidraget Starting Grant. Nu ska hon undersöka om effekter på hälsan till följd av arbetslöshet sprider sig till andra familjemedlemmar. Med bidraget kommer hon kunna bygga ett eget forskningsteam och skapa kontakter med områden som ekonomi och kulturgeografi.

–Min erfarenhet av ansökningsprocessen är positiv. Jag fick bra coachning av Grants Office-personalen vid Umeå universitet, berättar hon.

Även Vetenskapsrådet erbjuder coachning.

–Vi arbetar för att fler forskare ska söka ERC-bidrag. Vi brukar också ha träningssessioner för forskare som söker, som en hjälp för dem som går vidare till intervjufasen i utvärderingen, säger Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.

Intervjuträning för kommande ERC-kandidater

Ansökningsprocessen i ERC-utlysningarna sker i två steg. Av de skriftliga ansökningarna som sänds in väljs omkring 30 procent ut. Dessa kandidater intervjuas av ERC-paneler i Bryssel. Vetenskapsrådet kommer att erbjuda intervjuträning 9 maj för kandidater som sökt och gått vidare i 2019 års ERC-utlysning.

 

Anna Baranowska-Rataj

Anna Baranowska-Rataj, sociolog vid Umeå universitet. Fotograf: Przemysław Chrostowski.

Korinna Zapp.

Korinna Zapp är verksam inom teoretisk partikelfysik vid Lunds universitet.

 

Forskarna som beviljats ERC-bidrag

Starting Grants

 • Alexey Amunts, Stockholms universitet
 • Anna Baranowska-Raraj, Umeå universitet
 • Emma Borgeson, Göteborgs universitet
 • Changchun Chen, Umeå universitet
 • Tove Fall, Uppsala universitet
 • Fang Fang, Karolinska institutet
 • Anders Jerkstrand, Stockholms universitet
 • Oskar Karlsson, Uppsala universitet
 • Sanna Koskiniemi, Uppsala universitet
 • Elias Kristensson, Lunds universitet
 • Charles Melnyk, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Oliver Schlotterer, Uppsala universitet
 • Adam Shehata, Göteborgs universitet
 • Hiroki Shibuya, Göteborgs universitet
 • Darcy Wagner, Lunds universitet
 • Jesper Wallentin, Lunds universitet
 • Korinna Zapp, Lunds universitet

Consolidator Grants

 • Yann Clough, Lunds universitet
 • Marie Dacke, Lunds universitet
 • David Drew, Stockholms universitet
 • Thijs Ettema, Uppsala universitet
 • Jens Hjerling Leffler, Karolinska institutet
 • Isto Huvila, Uppsala universitet
 • Maja Jagodic, Karolinska institutet
 • Anna Rising, Karolinska institutet

Om utlysningarna på ERC:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

 1. ERC-mottagning 2024

  Vi uppmärksammar de forskare i Sverige som beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, 2023, med en mottagning i Vetenskapsrådets lokaler.

 2. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

 3. Intervjuträning ERC Starting Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.