Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Europeisk utlysning för framtida och ny teknik

Nu är två utlysningar öppna inom EU-programmet framtida och ny teknik, FET, med 160 respektive 52 miljoner euro att söka. Båda utlysningarna har deadline i september.

FET Open

Den fria utlysningen för framtida och ny teknik, FET Open, stödjer visionär forskning i tidigt skede med möjlighet att främja radikala och nya framtida tekniker av alla slag. Ansökningarna ska vara i forskningsfronten med hög risk och hög impact och uppfylla tre nödvändiga kriterier (så kallade FET gatekeepers):

 • Radical vision
 • Breakthrough technological target
 • Ambitious interdisciplinary research

FET Open har en beviljandegrad på över 10 procent och den förväntas öka ännu mer med nuvarande budget. Forskningsprojekten ska bestå av konsortier med minst tre parter från tre olika EU-länder som söker bidrag i storleksordningen 3 miljoner euro.

Deadline är 18 September, 2019.

Du ansöker och hittar mer information på Europeiska kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats.

FET Proactive

FET Proactive är en tematisk utlysning som syftar till att identifiera banbrytande högriskprojekt som syftar till att ta de första stegen för att demonstrera ett helt nytt tekniskt område (paradigm) inom definierade områden. Forskningsprojekten ska bestå av konsortier med minst tre parter från tre olika EU-länder som söker bidrag i storleksordningen 4 miljoner euro. Inriktningarna är:

 • Human-Centric AI
 • Implantable autonomous devices and materials
 • Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonization

Deadline är 3 september, 2019.

Du ansöker och hittar mer information på Europeiska kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du planerar att göra en ansökan, ingå i en ansökan eller har frågor kring detta får du gärna höra av dig till den nationella kontaktpersonen för FET: Sverker Lundin (sverker.lundin@vr.se).

European Innovation Council – Pathfinder

Både FET Open och FET Proactive är nu en del av piloten för Europeiska Innovationsrådet (European Innovation Council) och vad som kallas EIC Pathfinder, men i övrigt har inget ändrats.

På Europeiska kommissionens webbplats finns en webcast och mer information om EIC-piloten och Pathfinder Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. ERC-mottagning 2024

  Vi uppmärksammar de forskare i Sverige som beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, 2023, med en mottagning i Vetenskapsrådets lokaler.

 2. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

 3. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

  Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.