Nyhet

Nyhet

Publicerad den 21 augusti 2019

Uppdaterad den 12 september 2019

Påverka Horisont Europa

EU-kommissionen förbereder nu för hur det nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, ska utformas. Programmet tar vid efter nuvarande Horisont 2020 den 1 januari 2021.

En strategisk planeringsprocess för prioriteringar under de första fyra åren har påbörjats, och EU-kommissionen har nu öppnat två samråd (public consultations) där du kan bidra. Det gör du genom att besvara frågor i två webbformulär.

Implementering (OBS förlängd deadline)

Fram till den 4 oktober har du möjlighet att tycka till om hur nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, ska genomföras. Hur tycker du exempelvis att arbetsprogrammen med olika utlysningar ska läggas upp? Hur ska ansökningarna utvärderas? Model Grant Agreement förenklas? Kostnader redovisas och resultaten kommuniceras?

Samrådet om hur programmet ska implementeras är öppet till 4 oktober.

Webbformuläret "Horizon Europe Co-design – Implementation"länk till annan webbplats

Bakgrundsdokumentation inför att du svarar på enkätenlänk till annan webbplats

Strategisk planering (OBS deadline passerad)

Samrådet om den strategiska planeringen av Horisont Europa är öppet till 8 september.

Webbformuläret "Horizon Europe Co-design 2021-2024"länk till annan webbplats

Guide för att delta i samrådet för strategisk planeringlänk till annan webbplats

Orientering för att delta i samrådet för strategisk planeringlänk till annan webbplats

Information om arbetet kring strategisk planering på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Partnerskapsprogram (OBS deadline passerad)

Du kan dessutom fram till slutet av augusti lämna synpunkter på sju förslag till nya partnerskapsprogram för Horisont Europalänk till annan webbplats.

Publicerad den 21 augusti 2019

Uppdaterad den 12 september 2019

Pdf / Utskrift

Kontakt

Samordnare på Vetenskapsrådet för Horisont 2020

Maria Lindholm

maria.lindholm@vr.se

+46 (0)8 546 44 057

Mer inom samma ämne

  1. Coronaviruset – utlysning inom H2020

    Nu utlyser EU, inom ramen för H2020, medel för forskning om coronaviruset 2019-nCoV. Forskningen ska bidra till utvecklingen av diagnosmetoder och klinisk hantering av patienter infekterade av viruset och till att förbättra beredskapen i samband med ...

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknologi (QuantERA)

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)