Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Team Mission Prescription är vinnare av Hacking AMR 2019

Den 13-15 december genomfördes ett hackathon för att engagera digital kompetens i arbetet mot antibiotikaresistens. Med en idé som assisterar läkare att matcha rätt antibiotika med den bakterie som orsakar en infektion hos en patient, tog teamet Mission Prescription hem vinsten.

Grundtanken är ett webbaserat beslutsstöd för läkare som kan öka precisionen vid receptskrivning av antibiotika och därigenom minska felaktig användning av antibiotika. Team Mission Prescription vill fortsätta samarbetet och förverkliga idén, som de ser kan hjälpa läkare i sitt dagliga arbete.

Syftet med Hacking AMR 2019 var att föra samman olika kunskaper och discipliner för att hitta nya lösningar som kan motverka antibiotikaresistens. Team Mission Prescription har en sådan sammansättning av medlemmar. De har lyckats ta fram en idé som har potentialen att minska förskrivning av fel slags antibiotika. Det kan på sikt motverka ökning av resistenta bakterier.

Team Mission Prescription är:

 • Sabrina Wong, forskar om hälsa och sjuksköterska, Kanada.
 • Lennard Epping, doktorand, Robert Koch Institute, Tyskland.
 • David Hinrichs, dataforskare, Robert Koch Institute, Tyskland.
 • Sumeet Tiwari, doktorand, Robert Koch Institute, Tyskland.
 • Vendela Wiener, Folkhälsomyndigheten, Sverige.
 • David Barber, läkare och forskare, Queen’s University, Kanada.
 • Ewan Gray, forskare, University of Edinburgh, Storbritannien.

Hacking AMR 2019 anordnades av Vetenskapsrådet och Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR), tillsammans med kanadensiska institutet för hälsoforskning (CIHR) och norska Forskningsrådet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

 1. Stöd till svensk forskning om antibiotikaresistens

  Forskning är en viktig komponent i samhällets insatser för att förebygga och hantera antibiotikaresistens. Nästa år genomför Vetenskapsrådet för första gången en utlysning av projektbidrag inom området som kan sökas av forskare från olika discipliner...

 2. Antibiotikaforum 2023

  Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från olika sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter inom antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsr...

 3. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

  Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.