Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Han forskar för fred – till minne av Olof Palme

Till minne av Olof Palme utlyser Vetenskapsrådet varje år medel för en gästprofessur, med inriktning mot områden som är viktiga för förståelsen av fred i vid bemärkelse, något som Olof Palme engagerade sig starkt för. Årets innehavare av Olof Palmes gästprofessur är Jason Czarnezki.

Jason Czarnezki, professor i miljörätt.

Jason Czarnezki är professor i miljörätt vid Pace University i New York, USA. Hans forskning fokuserar på miljömässig och social rättvisa, samspelet mellan det civila samhället och hållbarhet samt effekterna som miljöskador har på fred och säkerhet.

– Jag känner mig mycket hedrad att ha blivit utsedd av Vetenskapsrådet till den 29:e innehavaren av Olof Palmes gästprofessur, och tackar även den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet som är min värd, säger Jason Czarnezki. Som jag ser det är fred, säkerhet och social välfärd beroende av att vi uppnår de tre grundpelarna för hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet – som alla framhölls av Palme.

Jason Czarnezki har alltid varit intresserad av miljöfrågor. Han anser att vi behöver bredda vår uppfattning och förståelse om global fred och säkerhet, så att de inkluderar hållbarhet och ekologisk resiliens i den antropocena eran¹. Jasons åsikter ligger i linje med de värderingar som förespråkades av Palme och mer samtida miljöaktivister som Greta Thunberg.

– Wangari Maathai, som mottog Nobels fredspris år 2004, uppmärksammade i sitt nobeltal att för att kunna minska konflikter och fattigdom och därigenom förbättra livskvaliteten, måste samhället skydda vår miljö. I min forskning strävar jag efter att identifiera samband mellan miljöskydd, global fred och säkerhet genom att ge exempel på hur klimatförändring och föroreningar resulterar i exempelvis klimatmigration och osäker matförsörjning, och även underminerar civilsamhället, berättar Jason Czarnezki.

Utmaningen för Jason Czarnezkis forskning är att fastställa hur lagar och politik kan förklara dessa storskaliga störningar. Han hoppas att hans forskning kan ge ett lyft åt det offentliga samtalet om vikten av rättvisa när det gäller etnicitet, klimat, ekonomi, mat och miljö.

– De negativa externa konsekvenserna kring klimatförändringar och försämring av vår miljö, som till exempel konflikter och otrygghet på grund av en ohållbar utveckling, kommer att bäras av de som redan är de mest utsatta, säger Jason Czarnezki. Jag studerar hur lagar och politik kan skapa en ny ekonomisk modell som minskar konsumtionen och kopplar isär ekonomisk tillväxt från produktionen av nya varor, så att alla tre grundpelarna för hållbarhet kan främjas.

Olof Palme stödde arbetarnas rättigheter, förespråkade avkolonisering av utvecklingsländer och program som främjade socialt välstånd, skyddade kvinnors rättigheter och motarbetade apartheid. Den 28 februari är det Olof Palmes minnesdag.

Olof Palmes gästprofessur

Syftet med Olof Palmes gästprofessur är att ge svenska lärosäten möjlighet att utveckla ett område genom att bjuda in en internationellt framstående forskare som gästprofessor i upp till ett år.

Professuren inrättades av Sveriges riksdag år 1987 till minne av Sveriges tidigare statsminister Olof Palme. Vetenskapsrådet utlyser medel för professuren varje år, och lärosätena ansöker genom att nominera en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse – områden där Olof Palme visade ett livslångt engagemang. Forskningen kan omfatta internationell politik, freds- och konfliktforskning och jämförandet av sociala institutioner.

¹ Nationalencyklopedin: ”Antropocen = människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.”

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Tage Erlanders gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att 2026 års innehavare av Tage Erlanders gästprofessur blir Remigio Cabrera-Trujillo, professor i fysik vid National Autonomous University of Mexico.

  2. Installation av Daniel Phillips – innehavare av 2024 års Tage Erlanders gästprofessur

    Välkommen till installationen av Daniel Phillips som 2024 års innehavarare av Tage Erlanders gästprofessur.

  3. Installation av Irina Gutsche – innehavare av 2023 års Tage Erlanders gästprofessur

    Välkommen till installationen av Irina Gutsche som 2023 års innehavarare av Tage Erlanders gästprofessur.