Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

ERC-bidrag ger stor frihet

Under 2019 fick totalt 30 forskare i Sverige stöd från ERC inom utlysningarna Starting Grant, Consolidator Grant och Synergy Grant. Inom utlysningen Advanced Grant 2018 beviljades sex forskare medel. Vi har pratat med tre forskare som fått ERC-bidrag.

–De här forskarna har fått medel i mycket hård konkurrens från andra forskare runt om i Europa, säger Lena Renner, nationell kontaktperson för ERC vid Vetenskapsrådet.

Forskarna är verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap, natur och teknikvetenskap samt medicin och hälsovetenskap. Forskningsmedlen kommer att räcka omkring fem år.

Långsiktighet och en bra grundplåt

En av dem som beviljades Advanced Grant är Anders Rantzer vid Lunds universitet. Han studerar algoritmer som ska bidra till att reglerteknik blir mer flexibel. Reglerteknik kopplar samman fjärrvärme, elnät och trafikflöde och annan infrastruktur i städer.

–Bidraget betyder väldigt mycket. Nu har jag kunnat bygga en rejäl forskargrupp, vilket ger stor frihet, samtidigt som vi har långsiktighet och en bra grundplåt i projektet, säger han.

Sara Liin vid Linköpings universitet beviljades Starting Grant för att studera hur specialiserade proteiner är avgörande för hjärtats rytm och nervsystemets impulser. För henne innebär bidraget att kunna bedriva forskning inom precis det hon vill utan begränsningar.

–Det som skiljer ERC från många andra forskningsbidrag är att man söker med ett koncept som man själv har arbetat fram. Något man verkligen brinner för och kanske, som för mig, är en dröm att få genomföra, säger hon.

Anders Rantzer, Lunds universitet, Sara Liin, Linköpings universitet och Bob Sturm, KTH.

Anders Rantzer, Lunds universitet, Sara Liin, Linköpings universitet och Bob Sturm, KTH.

Sara Liin beskriver ansökningsprocessen som tidskrävande men samtidigt roligt och utvecklande. Så gör även Bob Sturm, som är forskare vid KTH och har beviljats Consolidator Grants. Särskilt intervjun var en utmaning, anser han.

Bob Sturm undersöker hur datorer och AI, artificiell intelligens, kan skapa musik. Han har skapat en artificiell modell som är baserad på maskininlärning och som upprepar och producerar nya toner från musik som spelas. Bidraget från ERC gör att han under fem år kan forska fritt inom ett område som är relativt lite studerat.

Intervjuträning för kommande ERC-kandidater

Ansökningsprocessen i ERC-utlysningarna sker i två steg. Omkring 30 procent av de skriftliga ansökningar som ERC tar emot går vidare till steg två. I det steget intervjuas de sökande av expertpaneler i Bryssel.

Vetenskapsrådet arbetar för att fler svenska forskare ska söka och beviljas ERC-bidrag. Därför besöker Lena Renner från Vetenskapsrådet lärosätena för att informera om bidraget. Dessutom anordnas träning för dem som går vidare till intervjufasen. Intervjuträning för årets utlysning kommer att hållas senare i vår och i augusti.

Forskare i Sverige som beviljades ERC-bidrag 2019

Starting Grant

 • Jenny Mjösberg, Karolinska institutet
 • Maria Genander, Karolinska institutet
 • Pia Dosenovic, Karolinska institutet
 • Nancy Bocken, Lunds universitet
 • Per Augustsson, Lunds universitet
 • Mikkel Brydegaard, Lunds universitet
 • Andreas Ehn, Lunds universitet
 • Maria Cuartero, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Outi Tammisola, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Sara Liin, Linköpings universitet
 • David Wheatcroft, Uppsala universitet
 • Davide Angeletti, Göteborgs universitet
 • Markus Kowalewski, Stockholms universitet
 • Karin Lind, Stockholms universitet

Starting Grant riktar sig till forskare som har avlagt sin doktorsexamen för 2-7 år sedan.

Consolidator Grant

 • Åsa Haglund, Chalmers
 • Fredrik Westerlund, Chalmers
 • Ilona Riipinen, Stockholms universitet
 • Camilla Svensson, Karolinska institutet
 • Myriam Aouadi, Karolinska institutet
 • Anders Rosengren, Göteborgs universitet
 • Paul Kardol, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Bob Sturm, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Dimos Dimarogonas, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Filipe Pereira, Lunds universitet

Consolidator Grant riktar sig till forskare som har avlagt sin doktorsexamen för 7-12 år sedan.

Synergy Grant

 • Susanne Schlisio, Karolinska institutet
 • Igor Adameyko, Karolinska institutet
 • Mikael Rydén, Karolinska institutet
 • Olle Eriksson, Uppsala universitet
 • Tomas Roslin, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Martin Leijnse, Lunds universitet

Synergi Grant riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som gemensamt tar sig an ett forskningsprojekt.

Advanced Grant (2018)

 • Johan Åkerman, Göteborgs universitet
 • Yi Wang, Uppsala universitet
 • Per-Olof Berggren, Karolinska institutet
 • Magnus Berggren, Linköpings universitet
 • Daniel Conley, Lunds universitet
 • Anders Rantzer, Lunds universitet


Advanced Grant riktar sig till etablerad forskare.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

NCP för Europeiska forskningsrådet

Lena Renner

lena.renner@vr.se

+46 (0)8 546 44 040

Mer inom samma ämne

 1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

 2. Intervjuträning ERC Starting Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

 3. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

  Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...