Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Tre forskare från Sverige är med och delar på ERC Synergy grant

Nu är det klart vilka som får ERC Synergy grant 2020. Bidraget riktar sig till forskare som tillsammans med upp till fyra andra forskare bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 34 grupper av forskare dela på över 350 miljoner euro. I tre av dem ingår forskare med en svensk värdinstitution.

I årets utlysning var konkurrensen extra hård: Av 440 ansökningar finansieras 34 jämfört med förra årets 37 beviljade ansökningar av 285.  Nästa utlysning förväntas öppna 2022.

Göteborgs universitet

Kristian Kristiansen (Sverige), Mark Thomas (Storbritannien) och Kurt Henrik Kjær (Danmark) med projektet COREX: From correlations to explanations: towards a new European prehistory

Karolinska institutet

Andras Simon (Sverige), Auke Ijspeert (Schweiz) och Dimitri Ryczko (Kanada) med projektet SALAMANDRA: Decoding the organization and regeneration of locomotor neuronal networks in tetrapods by integrating genomics, systems neuroscience, numerical modeling, and biorobotics

Lunds universitet

Heiner Linke (Sverige), Birte Hoecker (Tyskland) och Paul Curmi (Australien) med projektet ArtMotor: Artificial Motor Proteins: toward a designed, autonomous protein motor built from non-motor parts

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare. Länk till annan webbplats.

ERC-finansierad forskning leder ofta till genombrott

ERC finansierar spetsforskning inom alla vetenskapsområden med stora summor pengar varje år – men vad leder forskningen till? En oberoende utvärdering som nyligen publicerades visar att cirka 80 procent av de granskade forskningsprojekten har lett till vetenskapliga genombrott eller stora vetenskapliga framsteg. Resultatet bekräftar tidigare utvärderingar.

Läs hela studien på ERC:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. COST Joint-Nordic Information Day

    Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.

  2. Vetenskapsrådet finansierar reserver från Marie Sklodowska Curie Post Doctoral European Fellowship

    Forskare som har blivit högt rankade som reserver och fått ett Seal of Excellence i EU:s utlysning Post Doctoral European Fellowship 2023 kan få medel från Vetenskapsrådet. Det gäller forskare som har en svensk medelsförvaltare.

  3. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

    Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...

Till toppen