Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Tre forskare från Sverige är med och delar på ERC Synergy grant

Nu är det klart vilka som får ERC Synergy grant 2020. Bidraget riktar sig till forskare som tillsammans med upp till fyra andra forskare bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 34 grupper av forskare dela på över 350 miljoner euro. I tre av dem ingår forskare med en svensk värdinstitution.

I årets utlysning var konkurrensen extra hård: Av 440 ansökningar finansieras 34 jämfört med förra årets 37 beviljade ansökningar av 285.  Nästa utlysning förväntas öppna 2022.

Göteborgs universitet

Kristian Kristiansen (Sverige), Mark Thomas (Storbritannien) och Kurt Henrik Kjær (Danmark) med projektet COREX: From correlations to explanations: towards a new European prehistory

Karolinska institutet

Andras Simon (Sverige), Auke Ijspeert (Schweiz) och Dimitri Ryczko (Kanada) med projektet SALAMANDRA: Decoding the organization and regeneration of locomotor neuronal networks in tetrapods by integrating genomics, systems neuroscience, numerical modeling, and biorobotics

Lunds universitet

Heiner Linke (Sverige), Birte Hoecker (Tyskland) och Paul Curmi (Australien) med projektet ArtMotor: Artificial Motor Proteins: toward a designed, autonomous protein motor built from non-motor parts

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare. Länk till annan webbplats.

ERC-finansierad forskning leder ofta till genombrott

ERC finansierar spetsforskning inom alla vetenskapsområden med stora summor pengar varje år – men vad leder forskningen till? En oberoende utvärdering som nyligen publicerades visar att cirka 80 procent av de granskade forskningsprojekten har lett till vetenskapliga genombrott eller stora vetenskapliga framsteg. Resultatet bekräftar tidigare utvärderingar.

Läs hela studien på ERC:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  2. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

    Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

  3. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.