Nyhet

Nyhet

Publicerad den 05 november 2020

Uppdaterad den 05 november 2020

Tre forskare från Sverige är med och delar på ERC Synergy grant

Nu är det klart vilka som får ERC Synergy grant 2020. Bidraget riktar sig till forskare som tillsammans med upp till fyra andra forskare bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 34 grupper av forskare dela på över 350 miljoner euro. I tre av dem ingår forskare med en svensk värdinstitution.

I årets utlysning var konkurrensen extra hård: Av 440 ansökningar finansieras 34 jämfört med förra årets 37 beviljade ansökningar av 285.  Nästa utlysning förväntas öppna 2022.

Göteborgs universitet

Kristian Kristiansen (Sverige), Mark Thomas (Storbritannien) och Kurt Henrik Kjær (Danmark) med projektet COREX: From correlations to explanations: towards a new European prehistory

Karolinska institutet

Andras Simon (Sverige), Auke Ijspeert (Schweiz) och Dimitri Ryczko (Kanada) med projektet SALAMANDRA: Decoding the organization and regeneration of locomotor neuronal networks in tetrapods by integrating genomics, systems neuroscience, numerical modeling, and biorobotics

Lunds universitet

Heiner Linke (Sverige), Birte Hoecker (Tyskland) och Paul Curmi (Australien) med projektet ArtMotor: Artificial Motor Proteins: toward a designed, autonomous protein motor built from non-motor parts

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare.länk till annan webbplats

ERC-finansierad forskning leder ofta till genombrott

ERC finansierar spetsforskning inom alla vetenskapsområden med stora summor pengar varje år – men vad leder forskningen till? En oberoende utvärdering som nyligen publicerades visar att cirka 80 procent av de granskade forskningsprojekten har lett till vetenskapliga genombrott eller stora vetenskapliga framsteg. Resultatet bekräftar tidigare utvärderingar.

Läs hela studien på ERC:s webbplats.länk till annan webbplats

Publicerad den 05 november 2020

Uppdaterad den 05 november 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Internationell utlysning för att bromsa utveckling och överföring av antibiotikaresistens

    I början av 2021 öppnar en utlysning inom samarbetet Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR, med fokus på att förhindra och minska utvecklingen och överföringen av antimikrobiell resistens. Vetenskapsrådet och Sida deltar som ...

  2. Rekordmånga forskare i Sverige får ERC Starting Grant

    Nu är det klart vilka som får ERC Starting Grant i årets utlysning. Totalt får 436 forskare från 25 olika länder dela på 677 miljoner euro för att utveckla sin forskning och bygga upp egna team. 23 av dem har en svensk värdinstitution.

  3. Workshop för ERC Synergy grant-kandidater 

    Den 20 augusti bjuder vi in forskare som har gått vidare till steg tre i ERC:s utlysning Synergy grant till en förberedande workshop.