Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Tre forskare från Sverige är med och delar på ERC Synergy grant

Nu är det klart vilka som får ERC Synergy grant 2020. Bidraget riktar sig till forskare som tillsammans med upp till fyra andra forskare bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 34 grupper av forskare dela på över 350 miljoner euro. I tre av dem ingår forskare med en svensk värdinstitution.

I årets utlysning var konkurrensen extra hård: Av 440 ansökningar finansieras 34 jämfört med förra årets 37 beviljade ansökningar av 285.  Nästa utlysning förväntas öppna 2022.

Göteborgs universitet

Kristian Kristiansen (Sverige), Mark Thomas (Storbritannien) och Kurt Henrik Kjær (Danmark) med projektet COREX: From correlations to explanations: towards a new European prehistory

Karolinska institutet

Andras Simon (Sverige), Auke Ijspeert (Schweiz) och Dimitri Ryczko (Kanada) med projektet SALAMANDRA: Decoding the organization and regeneration of locomotor neuronal networks in tetrapods by integrating genomics, systems neuroscience, numerical modeling, and biorobotics

Lunds universitet

Heiner Linke (Sverige), Birte Hoecker (Tyskland) och Paul Curmi (Australien) med projektet ArtMotor: Artificial Motor Proteins: toward a designed, autonomous protein motor built from non-motor parts

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare. Länk till annan webbplats.

ERC-finansierad forskning leder ofta till genombrott

ERC finansierar spetsforskning inom alla vetenskapsområden med stora summor pengar varje år – men vad leder forskningen till? En oberoende utvärdering som nyligen publicerades visar att cirka 80 procent av de granskade forskningsprojekten har lett till vetenskapliga genombrott eller stora vetenskapliga framsteg. Resultatet bekräftar tidigare utvärderingar.

Läs hela studien på ERC:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Rekrytera ERC-bidragsmottagare från Schweiz

    Nu finns chansen att rekrytera forskare från Schweiz som fått Starting Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). Omkostnaderna för en sådan rekrytering kan svenska lärosätet få hjälp med genom ett bidrag från Vetenskapsrådet.

  2. 14 forskare i Sverige får ERC Starting Grant

    Nu är det klart vilka som får Europeiska forskningsrådets (European Research Council) Starting Grant i 2021 års utlysning. 397 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 14 av for...

  3. Intervjuträning för ERC Consolidator grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Consolidator grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.