Nyhet

Nyhet

Publicerad den 27 november 2020

Uppdaterad den 27 november 2020

Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

Sju projekt om etik får dela på 22,7 miljoner kronor efter att en internationell bedömarpanel bedömt alla ansökningar. Det är Riksbankens Jubileumsfond, RJ, som har ansvarat för utlysningen och fattat bidragsbeslutet.

– Denna gemensamma satsning är ett viktigt steg i att stärka kunskapen om forskningsetiska frågor, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör. Vi är mycket glada över det stora intresset för utlysningen och den breda representationen från flera forskningsfält som vi ser bland projekten. Det ska bli intressant att ta del av resultaten. De kommer att bidra till den ständigt pågående och viktiga diskussionen om hur genomförande av forskning och forskningsresultat på ett ansvarsfullt sätt kan utveckla vårt samhälle.

Se en lista över alla projekt som får bidrag på RJ:s webbplatslänk till annan webbplats

Pressmeddelandet på RJ:s webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 27 november 2020

Uppdaterad den 27 november 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Debatt: Att respektera andra forskare hör till god forskningssed

    Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskare emellan behövs en större medvetenhet om skillnaden mellan dessa båda...

  2. STINT och Vetenskapsrådet finansierar samarbeten med kinesiska universitet med 15 miljoner kronor

    Inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility har 15 miljoner kronor beviljats till 30 projekt för perioden 2021–2024. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  3. Grundforskning för hållbara energisystem får 125 miljoner kronor

    Energimyndigheten har beviljat cirka 125 miljoner kronor till 25 olika projekt inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem.