Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

Sju projekt om etik får dela på 22,7 miljoner kronor efter att en internationell bedömarpanel bedömt alla ansökningar. Det är Riksbankens Jubileumsfond, RJ, som har ansvarat för utlysningen och fattat bidragsbeslutet.

– Denna gemensamma satsning är ett viktigt steg i att stärka kunskapen om forskningsetiska frågor, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör. Vi är mycket glada över det stora intresset för utlysningen och den breda representationen från flera forskningsfält som vi ser bland projekten. Det ska bli intressant att ta del av resultaten. De kommer att bidra till den ständigt pågående och viktiga diskussionen om hur genomförande av forskning och forskningsresultat på ett ansvarsfullt sätt kan utveckla vårt samhälle.

Se en lista över alla projekt som får bidrag på RJ:s webbplats Länk till annan webbplats.

Pressmeddelandet på RJ:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.

  2. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.