Nyhet

Nyhet

Publicerad den 27 november 2020

Uppdaterad den 27 november 2020

Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

Sju projekt om etik får dela på 22,7 miljoner kronor efter att en internationell bedömarpanel bedömt alla ansökningar. Det är Riksbankens Jubileumsfond, RJ, som har ansvarat för utlysningen och fattat bidragsbeslutet.

– Denna gemensamma satsning är ett viktigt steg i att stärka kunskapen om forskningsetiska frågor, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör. Vi är mycket glada över det stora intresset för utlysningen och den breda representationen från flera forskningsfält som vi ser bland projekten. Det ska bli intressant att ta del av resultaten. De kommer att bidra till den ständigt pågående och viktiga diskussionen om hur genomförande av forskning och forskningsresultat på ett ansvarsfullt sätt kan utveckla vårt samhälle.

Se en lista över alla projekt som får bidrag på RJ:s webbplatslänk till annan webbplats

Pressmeddelandet på RJ:s webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 27 november 2020

Uppdaterad den 27 november 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur 2021

  2. Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (skissansökan)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som går vidare till steg två och därmed får skicka in en fullständig ansökan inom bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Utlysningen för den fullständiga ansökan öppnar 9 juni och stäng...

  3. Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin