VR kommenterar

VR kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

"Upphäv dödsdomen mot Ahmadreza Djalali"

Jag vill uttrycka min och Vetenskapsrådets starka önskan att dödsdomen mot Ahmadreza Djalali upphävs och att han snarast återförenas med sin familj i Sverige. Det säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Den svensk-iranske forskaren inom katastrofmedicin, Ahmadreza Djalali greps i april 2016 på besök i sitt andra hemland och har sedan dess suttit fängslad i Iran. Dödsdomen mot honom och den behandling han utsatts för i fängelset är grava övergrepp mot grundläggande mänskliga rättigheter, demokratiska principer och den akademiska friheten. Kraftfulla protester hörs över hela världen från forskare och företrädare för akademin, från politiker, regeringar och organisationer.

Jag vill uttrycka min och Vetenskapsrådets starka önskan att dödsdomen mot Ahmadreza Djalali upphävs och att han snarast återförenas med sin familj i Sverige.

Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Debattreplik: Skapa en permanent struktur för vetenskaplig rådgivning

    Det behövs en permanent nationell struktur som vid kriser och andra oförberedda situationer har till uppgift att rekrytera forskare och experter med rätt kompetens. För att tidigt fånga upp behoven av vetenskaplig rådgivning bör den ha regelbunden ko...

  2. Debattreplik: Vi ska granska statistiken och ser fram emot en dialog

    Vi strävar efter en beredningsprocess som är så fri som möjligt från partiskhet och ser allvarligt på eventuella snedfördelningar, skriver Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap i en replik på inlägget i Curie från Female As...

  3. "Behovet av ny kunskap om covid-19 kräver forskningssatsningar"

    Vårt samhälle befinner sig i en mycket svår situation orsakad av coronapandemin. Ny kunskap om hur samhället ska agera för att hantera pandemin är absolut nödvändig och kräver både kortsiktiga och långsiktiga forsknings- och innovationsinsatser, skri...