Nyhet

Nyhet

Publicerad den 10 december 2020

Uppdaterad den 10 december 2020

Finansiering utan krav på inriktning ledde till banbrytande forskning

Genom att erbjuda finansiering i upp till nio år kan MIMS rekrytera lovande forskare från hela världen – Emmanuelle Charpentiers upptäckt visar att strategin är lyckad.

En bild av Emmanuelle Charpentier som sitter på trappa.

Emmanuelle Charpentier. Foto: Hallbauer&Fioretti

En av dem som idag hyllas vid den digitala ceremoni som ersätter Nobelprisutdelningen är Emmanuelle Charpentier. Tillsammans med Jennifer A. Doudna är hon årets Nobelpristagare i kemi. Deras upptäckter om gensaxen CRISPR/Cas9 har revolutionerat de molekylära livsvetenskaperna genom att göra det möjligt att förändra arvsmassan i djur, växter och mikroorganismer.

När Emmanuelle Charpentier, som idag är professor, vetenskaplig ledare och chef för Max Planck Unit for the Science of Pathogens i Berlin, gjorde sina banbrytande upptäckter arbetade hon på MIMS-laboratoriet vid Umeå universitet. Hon var av de första gruppledarna som laboratoriet rekryterade 2008.

En porträttbild av Oliver Billker.

Oliver Billker. Foto: Mattias Petterson

Oliver Billker, som är professor vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet och föreståndare för MIMS idag, beskriver hur finansieringen från Vetenskapsrådet öppnade en ny väg för att rekrytera forskare.

– Genom att erbjuda bidrag i upp till nio år kan vi locka de mest lovande forskarna världen över att söka sig hit. Här får de möjlighet att bygga upp en högkvalitativ forskningsmiljö och frihet att ta itu med stora och viktiga frågor.

Emmanuelle Charpentiers upptäckt visar att strategin är lyckad, menar Oliver Billker.

– När hon startade sin forskargrupp vid MIMS var hennes potential som forskare uppenbar, men den enorma betydelse hennes pågående forskning snabbt skulle utveckla kunde ingen förutspå.

MIMS har fortfarande finansiering från Vetenskapsrådet. Oliver Billker understryker vikten av bidrag utan krav på inriktning, hur det stimulerar kreativ och nyfikenhetsdriven forskning.

– Många av de bästa forskarna motiveras av nyfikenhet. Deras forskning leder ofta till banbrytande upptäckter, vars betydelse inte var förutsägbar. Upptäckten av gensaxen är ett utmärkt exempel. Framgångarna vi ser nu inom vaccinutvecklingen visar att forskning också kan leverera snabba resultat. Men det fungerar bara om det redan finns mycket kunskap som genererats av tidigare nyfikenhetsdriven forskning.

Emmanuelle Charpentier var verksam vid MIMS, The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, vid Umeå universitet med finansiering från Vetenskapsrådet under 2008–2013. MIMS är en av noderna i det nordiska nätverk som drivs av det europeiska molekylärbiologiska laboratoriet EMBL.

Årets Nobelpriser delas ut i pristagarnas hemländer. 7 december tog Emmanuelle Charpentier emot diplom och medalj på Svenska ambassaden i Berlin.

8 december höll Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna sina Nobelföreläsningarlänk till annan webbplats.

10 december, hyllas alla pristagare samtidigt vid en digital ceremonilänk till annan webbplatsfrån Stockholms stadshus.

Publicerad den 10 december 2020

Uppdaterad den 10 december 2020

Mer inom samma ämne

  1. Hur och varför söker NT-forskare patent?

    En studie av relationen mellan forskning och nyttiggörande

  2. Forskning om brottslighet

    Välkommen till ett seminarium om brottslighet – ett av de områden där Vetenskapsrådet nu förbereder ett nationellt forskningsprogram. Vi presenterar en forskningsöversikt och informerar om de utlysningar vi kommer att göra inom området.

  3. Digitaliseringens samhällskonsekvenser

    Välkommen till ett seminarium om digitaliseringens samhällskonsekvenser – ett av de områden där Vetenskapsrådet nu förbereder ett nationellt forskningsprogram. Vi presenterar en forskningsöversikt och informerar om de utlysningar vi kommer att göra i...