Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya ledamöter i kommittén för klinisk behandlingsforskning

2021 års kommitté för klinisk behandlingsforskning är nu utsedd. Åtta av ledamöterna är nya och fem är omvalda. Ny ordförande är Miia Kivipelto.

Nya ledamöter

 • Miia Kivipelto, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset
 • Anders Bjartell, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus
 • Annette Bruchfeld, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping
 • Mia von Euler, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro
 • Clara Hellner, Region Stockholm
 • Magnus Janzon, Region Östergötland
 • Bertil Lindahl, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
 • Håkan Olausson, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping

Omvalda ledamöter

 • Claes Ahlm, Region Västerbotten
 • Anders Christensson, Region Skåne
 • Lisa Ekselius, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
 • Jan Kilhamn, Västra Götalandsregionen
 • Petri Olivius, Region Sörmland

Läs mer om kommitténs arbete och om hur ledamöterna utses

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

  Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.

 2. Nationell konferens om kliniska studier 2023

  Välkommen till den femte upplagan av den nationella konferensen om kliniska studier – mötesplatsen för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård!

 3. Exempel på forskning vi finansierar 2022

  Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.