Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya ledamöter i kommittén för klinisk behandlingsforskning

2021 års kommitté för klinisk behandlingsforskning är nu utsedd. Åtta av ledamöterna är nya och fem är omvalda. Ny ordförande är Miia Kivipelto.

Nya ledamöter

 • Miia Kivipelto, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset
 • Anders Bjartell, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus
 • Annette Bruchfeld, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping
 • Mia von Euler, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro
 • Clara Hellner, Region Stockholm
 • Magnus Janzon, Region Östergötland
 • Bertil Lindahl, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
 • Håkan Olausson, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping

Omvalda ledamöter

 • Claes Ahlm, Region Västerbotten
 • Anders Christensson, Region Skåne
 • Lisa Ekselius, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
 • Jan Kilhamn, Västra Götalandsregionen
 • Petri Olivius, Region Sörmland

Läs mer om kommitténs arbete och om hur ledamöterna utses

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

  Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

 2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

  Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

 3. Så blev finansieringsåret 2023

  I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

Till toppen