Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya ledamöter i kommittén för klinisk behandlingsforskning

2021 års kommitté för klinisk behandlingsforskning är nu utsedd. Åtta av ledamöterna är nya och fem är omvalda. Ny ordförande är Miia Kivipelto.

Nya ledamöter

 • Miia Kivipelto, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset
 • Anders Bjartell, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus
 • Annette Bruchfeld, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping
 • Mia von Euler, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro
 • Clara Hellner, Region Stockholm
 • Magnus Janzon, Region Östergötland
 • Bertil Lindahl, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
 • Håkan Olausson, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping

Omvalda ledamöter

 • Claes Ahlm, Region Västerbotten
 • Anders Christensson, Region Skåne
 • Lisa Ekselius, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
 • Jan Kilhamn, Västra Götalandsregionen
 • Petri Olivius, Region Sörmland

Läs mer om kommitténs arbete och om hur ledamöterna utses

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

  Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av några av de mest centrala begreppen inom medicinsk och klinisk forskning. Detta har vi gjort för att visa hur vi på Vetenskapsrådet tolkar och använder begreppen.

 2. Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

  Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för h...

 3. Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget. Vetenskapsrådet kommer att inrätta nationell rådgivn...