Nyhet

Nyhet

Publicerad den 04 februari 2021

Uppdaterad den 04 februari 2021

Nya ledamöter i kommittén för klinisk behandlingsforskning

2021 års kommitté för klinisk behandlingsforskning är nu utsedd. Åtta av ledamöterna är nya och fem är omvalda. Ny ordförande är Miia Kivipelto.

Nya ledamöter

 • Miia Kivipelto, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset
 • Anders Bjartell, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus
 • Annette Bruchfeld, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping
 • Mia von Euler, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro
 • Clara Hellner, Region Stockholm
 • Magnus Janzon, Region Östergötland
 • Bertil Lindahl, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
 • Håkan Olausson, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping

Omvalda ledamöter

 • Claes Ahlm, Region Västerbotten
 • Anders Christensson, Region Skåne
 • Lisa Ekselius, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
 • Jan Kilhamn, Västra Götalandsregionen
 • Petri Olivius, Region Sörmland

Läs mer om kommitténs arbete och om hur ledamöterna utses

Publicerad den 04 februari 2021

Uppdaterad den 04 februari 2021

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. 100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

  Sex forskningsmiljöer får dela på totalt 100 miljoner kronor för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningsmiljöerna bygger på samarbeten mellan olika regioner och kommer att titta på olika aspekter av hälso- och sjukvårdens behov.

 2. Hittills 260 etiskt godkända covid-19-studier i Sverige

  Sedan pandemin startade i våras har 260 kliniska studier som rör covid-19 blivit godkända av Etikprövningsmyndigheten. Resultat från merparten av studierna kommer att dröja och för flera studier kan det bli utmanande att hitta forskningspersoner i de...

 3. Så kan Vetenskapsrådets arbete inom klinisk forskning förbättras

  Idag har Vetenskapsrådet två kommittéer inom klinisk forskning. På uppdrag från regeringen har myndigheten gjort en översyn av kommittéerna och tagit fram rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas. Vi föreslår bland annat att kommittén för klinis...