Nyhet

Nyhet

Publicerad den 05 februari 2021

Uppdaterad den 05 februari 2021

Grundforskning för hållbara energisystem får 125 miljoner kronor

Energimyndigheten har beviljat cirka 125 miljoner kronor till 25 olika projekt inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem.

Utlysningen var ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Energimyndigheten och inkluderade forskning inom såväl naturvetenskap och teknikvetenskap som inom humaniora och samhällsvetenskap. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen och har fattat beslut om stöd. Vetenskapsrådet har kvalitetsgranskat ansökningarna.

Information om vilka projekt som får stöd finns på Energimyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Publicerad den 05 februari 2021

Uppdaterad den 05 februari 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL


Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

  2. Forskningskompetens inom primärvården

  3. Utvecklingsforskning